60223. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektromos fémszálas izzólámpákhoz való száltartók előállítására

Megjelent 1913. évi juliushó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL v SZABADALMI LEIRAS 60228. szám. VII/h. OSZTÁLY. Eljárás elektromos fémszálas izzólámpákhoz való száltartók előállítására. BAUiM MIKSA ELEKTROTECHNIKUS HANAUBAN. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 5-ike. Elsőbbsége 1911 szeptember hó 6-ika. A jelen találmány tárgya elektromos fémszálas izzólámpákhoz való száltartók elő­állítására alkalmas eljárás, mely száltartók alacsony olvadási ponttal bíró fémekből, mint pl. nikkelből, vasból, rézből, ezek egy­mással való ötvözeteiből vagy bronzból és hasonlókból állanak és egyidejűleg chróm­ból és chrómoxidból galvanikus úton le­csapott bevonattal vannak ellátva. Fémből való száltartók, melyek egészen vagy részben, nehezen olvadó fémekkel vannak bevonva, ismeretesek már, amint ez pl. a 194350. és a 225276. 1. sz. német szabadalmakban le van írva. Csupán oxi­dokkal bevont száltartók szintén ismerete­sek. Azonban sem az előbbiek, sem az utóbbiak nem igen tartósak, minthogy csak nagynehezen sikerül nehezen olvadó fémek­ből, mint pl. chrómból, egy az alapfémhez szilárdan tapadó bevonat létrehozása; még nehezebben sikerül a tűzálló oxidokkal. Ámbár a 225276.1. sz. német szabadalom a chrómcsapadék utólagos izzítását ajánlja, mégis ezzel a kitűzött cél, azaz a csapa­déknak egyrészt szilárdan tapadóvá és más­részt hajlékonnyá tétele csak tökéletlenül van elérve, minthogy az alapfém legtöbbször többé-kevésbé tetemes mennyiségű oxidot tartalmaz, tehát fémből és oxidból álló öt­vözetet képez, melynél az eutektikus pont lehet éppen meg, de lehet el nem érve vagy túlhaladva is. Minél szegényebb oxid­ban a fém és oxidötvözete, annál jobban fog tapadni a galvánikus bevonat, legjob­ban azonban akkor, ha az alapfém oxidot egyáltalában nem tartalmaz. Ugyané szempontok jönnek tekintetbe a hajlékonyságot illetőleg is. Hogy ezt elérjük, a következő módon járunk el, mimellett példaképen nikkeldrótot választottunk, melyet chróm-chrómoxiddal akarunk bevonni. A nikkeldrótot, hogy belőle valamennyi oxidot eltávolítsunk, mindenekelőtt nagy hőfoknál hidrogénáramban izzítjuk, miáltal az oxidok teljesen fémmé redukáltatnak. E redukció nem megy azonban végbe csu­pán a fölületen, hanem amint azt kísérletek igazolták, átható e redukció. ^Helyesen ve­zetett műveletnél, azaz ha a hőfok a hid­rogénben való izzításkor 900—1000°-ot meg nem halad, a fém zsugorodása még be nem következik, hanem mikroszkópiai vizsgálat­nál azt találjuk, hogy a fémen üregek ha­tolnak keresztül-kasul*. Ezután chrómfürdőbe tesszük a drótot, mely 10%-os chrómsavoldatból áll és ehhez tetszőleges savat, pl. bórsavat, borkősavat

Next

/
Thumbnails
Contents