60141. lajstromszámú szabadalom • Levélboríték

Megjelent 1»13. évi julius hó 7-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMILEIRAS 60141. szám, lV/ab/. OSZTÁLY. Levélboríték. HEINISCH DEZSŐ TANÍTÓ FÜLEKKOVÁCSON. A bejelentés napja 1912 április hó 12-ike. Az eddigi levélborítékoknál, ha valaki a levél belső tartalmát megismerni akarta, egy tollszárral vagy ceruzával könnyen fölbonthatta a ragasztást a boríték valamely ragasztási vonala mentén. Ezt megszünteti a találmány tárgyát ké­pező levélborítók, mely a mellékelt rajz I. ábráján nyitott, a II. ábrán zárt állapot­ban van föltüntetve. A boríték lezárására I. ábrán a (Z)-vel jelzett, vagyis az (I—III—V—VIII) vonal által határolt zárólap szolgál; ennek külső oldalára van ragasztva a II. ábrában vona­lozással föltüntetett, vékony papírból ké­szült sáv, mely a II. ábrán (A, B, E, F, I, J, H, G, D, C, A) betűkkel, az I. ábrán (A, B, C. E, G, H, VIII—VII-VI-IV—II-A) betűkkel, illetve számjegyekkel van hatá­rolva. E papirsávnak egész belső oldala ra­gasztóanyaggal van bevonva. A levél lezárásakor a (Z) lezárólappal együtt a vékony papirsáv is, mely a (Z) lezáró szélétől mintegy 15 mm.-rel széle­sebb, leragasztatik, miáltal ez a vékony papirsáv a (Z) lezárólapot teljesen lefogja. Ebben nyilvánul a találmány előnye, mert az ily módon lezárt levélnél annak fölbon­tása s ezzel a levéltitok megsértése lehe­tetlenség, mert a föltörés az első pillanat­ban szembetűnővé lesz azáltal, hogy a (Z) lezárólapot, illetve annak széleit lefogó vé­kony papírlap a fölbontáskor teljesen össze­szakad, tehát a levéltitok megsértését a levéltulajdonos a legelső pillanatban meg­tudja. \ SZABADALMI IGÉNY. Levélboríték, jellemezve a lezárólap szélei mentén a levélborítékra ragasztott vé­kony papírból készített sáv által. (1 rajzlap melléklettel.) t ÁLLAS RtaZVÉNY TÁR6A8ÁG NYQMOAJA BUOAftata.

Next

/
Thumbnails
Contents