60121. lajstromszámú szabadalom • Darálógép kávébabhoz és ehhez hasonlókhoz

Megjelent 1»13. évi julius hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 60121. szám. XVIII/a. OSZTÁLY­Darálógép kávébabhoz és ehhez hasonlókhoz. ULLMANN MÓZES KERESKEDŐ ÉS BRÓD B. BERNÁT BÁDOGOS SZILÁGYSOMLYÓN. A bejelentés napja 1912 június hó 1-je. Jelen találmány tárgya darálógép kávé­babhoz és ehhez hasonló számos termények számára, mely különösen azáltal tűnik ki, hogy kis erőkifejtéssel, igen rövid idő alatt, nagy mennyiségű terményt lehet véle megőrölni. Méretei mellett csak jelentékte­lenül nagyobbak a háztartásokban rendesen használt kávédarálóknál és előállítási ára sem túlmagas, úgy, hogy tömeggyártásra igen alkalmas. A találmány lényege, hogy a jelenleg használt kávédaralók egyesítve vannak egy második durvább szerkezettel, miáltal a da­rálás két részletben végeztetik el. A ter­mény amellett önműködően jut az egyik darálókészülékből a másik darálószerke­zetbe. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképem kiviteli alakja. 1. ábra a találmány függélyes hosszmet­szetét, 2. ábra pedig részleges keresztmetszetet 1. ábra 2—2 vonala szerint tüntet föl. A találmány áll az (s) házból, melynek fölső részén lévő (m) garatban, önmagában ismert (1) darálókúp van, mely együtt mű­ködik az (n) barázdás kúpfölülettel. Jelen találmány szerint az (s) ház födőlapjára egy második darálószerkezet van elrendezve, mely áll a (b) garattal ellátott, egyik végén zárt, másik vége felé pedig kúposán gör­bülő, belső fölületén barázdált (c) palástból, melynek belsejében az ugyancsak barázdált (d) kúpalakú test van elrendezve, mely az anyagtovábbítás céljából (f) csavaralakú horonnyal van ellátva. Az (e) barázdák igen célszerűen ferdén vannak kiképezve. A (c) palást nyitott végéből (o) zárt cső vezet az alsó (m) garatra. A (d) darálókúpnak ten­gelye áttöri a (c) palást födőlapját és ki­nyúló végén hordja a (h) kéziforgattyút, valamint a (g) kúpkereket. A (g) kúpkerék a függélyes tengelyű (i) kúpkerékkel kap­csolódik, melynek alsó része homlokkerék­ként van kiképezve és kapcsolódik az (1) darálókúp (k) tengelyén ülő (j) homlokke­rékkel. Az egész készüléknek az asztal széléhez való erősítésére a szorítócsavarral ellátott (r) kengyel szolgál. A találmány működése és használati módja az eddigiek alapján világos. -Az őr­lendő terményeket a (b) garatba dobjuk és a (h) forgattyút forgásba hozzuk. A kávé­bab a fölső darálókészülékben durván meg­őröltetik, onnan pedig (o) csövön át lejut az alsó finomabb őrlőkészülékbe, mely el-

Next

/
Thumbnails
Contents