60118. lajstromszámú szabadalom • Vasbetétes fal

Megjelent 1»13. évi julius hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 60118. szám. VIII/a. OSZTÁLY­Vasbetétes fal. TUCHSCHERER KARL ÉPÍTÉSZ BRESLAUBAN. A bejelentés napja 1912 jnnius hó 14-ike. Jelen találmány tárgya vasbetétes, tá­maszmentes válaszfal, mely a hasonló fa­laktól azáltal-különbözik, hogy gerendákon megerősített harántbetétei páronkint van­nak egymáshoz képest keresztezve eltolt Z- alakú horgonyok által biztosítva, miáltal nagymértékű stabilitás érhető el. A mellékelt rajzon a fal távlati képe látható. Az (a) falgerendákon a (b) harántbetétek a (c) kapcsok vagy effélék által vannak megerősítve; a Z-alakú, egymáshoz képest keresztezve eltolt (d, dl) horgonyok a ha­ránttartókat egymással összekötik és hasz­nálati helyzetben rögzítik. SZABADALMI IGÉNY. Vasbetétes, támaszmentes fal, azáltal jelle­mezve, hogy haránttartói páronkint egy­máshoz képest keresztezve eltolt, Z-alakú horgonyok által vannak biztosítva. (1 rajzlap melléklettol.) PAILA9 RáSZVÉNYTÁJWASÁQ NYOMOÁJA 8U0APE3TES

Next

/
Thumbnails
Contents