60100. lajstromszámú szabadalom • Padlótisztítókészülék

Megjelent 1913. évi jnlius üó 5-én. MAGY. jgggt KIR. SZABADALMI jBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60100. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Padlótisztítókészülék. GRÜNWALD JAKAB PÉNZBESZEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 junius hó 27-ike. Jelen találmány tárgya igen egyszerű szerkezetű és könnyen kezelhető készülék, mellyel bármiféle padló igen gyorsan tisz­títható. A csatolt rajzon a találmány tárgya egy kiviteli alakban van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán elől- és a 2. ábrán oldalnézetben. Az (a) nyél végén egy (b) fej van meg­erősítve, melynek célszerűen ferdén elhe­lyezett (c) lapja a (d) tisztítórongy támasz­tására szolgál. A tiaztítórongy gyors fölhe­lyezése ós levétele céljából a nyélen egy (e) kengyel eltolhatóan van vezetve, mely­nek (f) harántrésze a tisztítórongyot a (c) lap széléhez szorítja és ezáltal a rongyot szilárdan megfogja. Az (e) kengyel mozgatása és megszorítása •céljából annak két vége egy (g) gyűrűbe van erősítve, mely anyamenettel bír és melyben a megfelelő csavarmenettel ellátott (h) hüvely forgatható, utóbbi két (i) füllel bír, melyek segélyével a hüvely kényelmesen forgatható és ezáltal a (g) gyűrű és vele együtt az(e) kengyel föl- és lemozgatható. Ha a tisztítórongy az (e) kengyel kellő megszorítása által megerősíttetett, akkor a padlótisztítás a (c) lapnak az (a) nyéllel való ide-oda húzása által könnyen és gyor­san végezhető. SZABADALMI IGÉNY. Padlótisztítókészülék, jellemezve egy nyél végén megerősített (c) lappal biró (b) fej által, melyhez egy a tisztítórongyot fölvevő (e) kengyel (h) csavarmenetes hüvely és megfelelő anyamentes (g) gyűrű segélyével szorítható. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA9 AÉ8ZVÉN11ÁA8ASÁ0 NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents