60075. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a nitroglicerin kiválásának gyorsítására a nitroglicerin előállításánál

Megjelent 1913. évi julius hó 4-én. MAGY. gggt KIR. SZABADALMI jffig g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60075. szám. XIX/g. OSZTÁLY­Eljárás a nitroglicerin kiválásának gyorsítására a nitroglicerin előállításánál. WESTFÁLISCH-ANHALTISCHE SPRENGSTOFF-ACTIENGESELL­SCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 10-ike. Elsőbbsége 1911 december hó 2-ika. A nitroglicerinnek gyári előállításánál a nitroglicerin a nitrálás után főképen mint emulzió van jelen a nitráló savval való benső elegyedésben és tudvalevőleg hosszabb ideig tart, míg a nitroglicerin olajos réteg alakjában a savelegy fölött összegyűl. Avég­ből, hogy ezt a kiválást ,és ezzel az egész nitrálási folyamatot gyorsítsák és egyidejű­leg sima és éles elválasztást érjenek el, ajánlották egyrészt parafinnak, vazelinnek, nagy molekula súlyú zsírokat és olajokat képező zsírsavaknak és zsírsavesztereknek, másrészt pedig folysavnak vagy nátrium­fluoridnak hozzáadását. A parafin hozzáadásának az a hátránya, hogy a csak csekély mennyiségű parafint tartalmazó nitroglicerinnek és a vele elő­állított robbantóanyagnak durranó képes­sége csökken, míg a folysav az ismert kelle­metlen tulajdonságokkal bír és ennek foly­tán folysavval való állandó munkát a nagy­iparban amennyire lehet, kerülni kell. A jelen találmány tárgyát tevő eljárás ezekkel a hátrányokkal nem bír. Beható kísérletekből kitűnt, hogy a földek vagy alkáliföldek kovasavas sóinak csekély mennyiségben való hozzáadása által a glicerinhez vagy pedig a savelegyhez nitrá­lás előtt vagy a nitrálási folyamat közben vagy pedig közvetlenül ennek befejezése után, a nitroglicerin kiválásának lényeges gyorsítását érjük el. Például a következőképen járunk el: Miután a nitrálósavat bebocsátottuk a nitráló készülékbe, a kavaróművet mozgásba hozzuk és lassanként a glicerin súlyának 0 02—0'05 százalékát tevő zsívkövet adunk hozzá. Most megkezdjük a glicerin hozzá­vezetését. A folyamat minden akadály nél­kül megy végbe és a nitrálás épen úgy folyik le, mintha hozzáadás nem történt volna. A nitrálás befejezése után a nitráló­elegy elválasztása csak félannyi időt vesz igénybe, mint amennyi hozzáaadás nélkül szükséges lett volna. Hasonló módon járunk el, ha hozag gyanánt kaolint használunk. SZABADALM IGÉNY. Eljárás a nitroglicerin kiválásának gyorsí­tására a nitroglicerin előállításánál, jelle­mezve azáltal, hogy a glicerinhez vagy a nitráló savhoz a nitrálás előtt, aköz­ben vagy azután a földek vagy alkáli­földek kovasavas sóit, főképen zsírkövet vagy kaolint adunk csekély mennyiség­ben. PAU.M RÉSZVÉNY RÁR6A8AO NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents