60067. lajstromszámú szabadalom • Eljárás iskolatáblák vagy hasonlók részére való mázolómassza előállítására

Megjelent 1913. évi julius 1«\ 4-éi». MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 60067. szám. iv/f. OSZTÁLY. Eljárás iskolatáblák vagy hasonlók részére való mázolómassza előállítására. pilz antal-lakkozó és betüfestó aussigban. A bejelentés napja 1912 májas hó 3-ika. Az iskolatáblák és hasonlók részére eddig­elé szokásos mázolófestékek azon hátrányos tulajdonsággal bírnak, hogy színük nem sötét fekete és nem eléggé fénytelen, mi­által a szemet bántó fénytükrözések lépnek föl. A festék továbbá igen lágy úgy, hogy az írásnak vagy rajzolásnak a tábláról való letörlése után a krétától eredő karcolások maradnak vissza és a mázolás csakhamar elveszti simaságát úgy, hogy a tábla haszna­vehetetlen lesz. A mázolásra használt fes­tékek továbbá lágyságuk következtében csak igen lassan száradnak, ami szintén hátrányQS tulajdonság gyanánt jelentkezik. Jelen találmány tárgya eljárás oly gyor­san száradó kemény, fénytelen fekete színű mázolómassza előállítására, mely sem a lakk, sem a kencefestékek sajátságait nem mu­tatja. A massza előállítása hideg úton tör­ténik és pedig a lényegükben krómsavas káliból, sellakból és igen finoman porított iszapolt kemény természetes kőből álló szi­lárd alkatrészeknek a folyékony alkatré­szekkel, mint spiritusszal és kénétherrel való benső összekeverése által, mimellett az ily módon összeállított masszának a fe­kete festékkel való kötődése kénsav hozzá­adása által történik. A fénytelen sötét fekete szín elérésére lángkoromfestékeknek más, növényi vagy faanyag elégetése által elő­állított festékekkel való keverékét alkal­mazzuk. A massza alkatrészeinek összekeverése zárt tartányokban történik, melyek az oldás tartama alatt mechanikai kavarószerkeze­tek. használata mellett tartósan lengettet­nek, mire a masszát szőrszitákon át ved­rekbe leeresztjük. A fönt említett két fekete festőanyag keveréke által egy aránylag kemény és sovány festéket kapunk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás iskolatáblák és hasonlók részére való fénytelen fekete, gyorsan száradó és ellenállóképes mázolómassza előállí­tására, jellemezve azáltal, hogy a szi­lárd, különösen sellakból és krómsavas káliból álló alkatrészeknek spiritusz és kénéther keverékében való oldatához finoman porított és iszapolt kemény ter­mészetes követ adunk hozzá és _zt a keveréket hideg úton a fekete, növényi anyagokból előállított festékkel kénsav segélyével lekötjük.

Next

/
Thumbnails
Contents