60040. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kondenzációs termékek előállítására

Megjelent 1913. évi junias hó 28-án. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 60040. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás kondenzációs termékek előállítására. e. i. dupont de nemours powder company cég wilmingtonban. A bejelentés napja. 1912 október hó 14-ifce A találmány tárgya eljárás kondenzációs termékeknek különböző szerves vegyületek­ből való előállítására. A találmány különösen lehetővé teszi aldehidek és ketonok kondenzációs termé­keinek, jelesen acetaldolnak acetaldehidből való előállítását, amikor is az acetaldehid két molekulájának kondenzálódása folytán egy molekula acetaldol áll elő a következő képlet szerint: GH, — CHO + CHS - COH == CHS CHOH — — CH2 — CHO. Eddigelé az ilyen kondenzációs terméke­ket különböző hatószerek, főként fémsók, mint pl. karbonátok, cianidok vagy szulfitok segélyével állítottak elő. Ezeknek az anya­goknak az alkalmazása azonban azzal a hátránnyal jár, hogy hatásuk igen lassú és a nyert kondenzációs termékek mennyisége megfelelően csekély, továbbá azoknak a vizes oldatokból való elkülönítése igen hosszadalmas és költséges. Fém hidroxydo­kat e célra nem lehetett használni, mint­hogy azoknak az acetaldehidhez való hoz­záadása sárga gyantatermékek képződését idézi elő, amelyek acetaldehid-gyanták el­nevezés alatt ismeretesek (lásd Meyer-Ja­cobsohn, Lehrbuch der organischen Chemie). A jelen találmány már most kondenzá­ciós termékeknek, különösen acetaldolnak acetaldehidből való oly előállítására vonat­kozik, amely lehetővé teszi fémvegyület­nek, előnyösen fémhidroxydnak alkalmazá­sát, miáltal sokkal jobb eredmények érhe­tők el, mint az eddig használatos eljárások­kal. A találmány módot nyújt arra, hogy fémhidroxydot alkalmazzunk acetaldol elő­állítására anélkül, hogy gyantás termékek keletkeznének a fémhidroxydok hatása alatt, sőt ha a kondenzáló hatószer pl. nátrium vagy káliumhidroxyd kevés vizet vagy vi­zet egyáltalán nem tartalmazó oldószerben, pl. 98%-os etylalkoholban oldatik és az oldatot hozzáadjuk az acetaldehidhoz vagy más kondenzálandó anyaghoz, jóval nagyobb mennyiségű acetaldolt nyerhetünk anélkül, hogy más oldószert kellene alkalmaz­nunk. Bár a találmány igen sokféle kondenzá­ciós reakcióhoz alkalmazható, az alábbiak­ban példának okáért csak egyet fogunk ismertetni: 200 g. frissen desztillált acetaldehidet, amelynek forráspontja 21—28° C., lehűtünk oly hőmérsékletre, amely nem alacsonyabb — 20° C.-nál és nem magasabb + 20° C.-nál

Next

/
Thumbnails
Contents