59973. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerékabroncs

megjelent 1913. éri jnnius hó 34-én. MAGY. gfegt KIR SZABADALMI 188ÍF HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59973. szám. XX/c. OSZTÁLY­Rugalmas kerékabroncs. ÜSZÖGHI GROSZ SÁNDORNÉ SZÜL. SCHWARTZ BORISKA FÖLDBIRTOKOS NEJE BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 október hó 29-ike. Ismeretes a gumilégabroncsok azon hi- ( bája, hogy megsérülésük esetén azonnal j fölmondják a szolgálatot és a jármű : — különösen automobil — továbbhaladása csakis a légabroncs vagy kerék kicseré­lése után lehetséges. A gumilégabroncsok hátrányait kiküszöbölendő, megkisérelték már a kereket tömör gumiabronccsal jel­látni és a kerékagyat vagy a keréktaln pat rugóssá tenni; ezen kísérletek azonban nem jártak eredménnyel, mert egyrészt az elért rugalmasság nem volt elegendő, más­részt azonban az egymáshoz és az agy vagy keréktalp fémrészeihez dörzsölődő rugók nagy zajt okoztak. Helyesebb úton jártak azok a kísérletek, melyek a gumiabroncs üreges alakját megtartották, de> azt nem sűrített levegővel, hanem valamely töltő­masszával, pl. parafával vagy effélével töl­tötték ki. A találmány értelmiében szintén üreges gumitömlőt alkalmazunk, melynek kifeszí­tésére erős spirálrugók szolgálnak. Ezáltal | egyrészt ki van zárva az, hogy a kerék­abroncs a gumitömlő megsérülése folytán fölir.ondja a szolgálatot, másrészt azonban a töltőmassza segélyével kifeszített gumi­tömlőkkel szemben azt az előnyt érjük el, hogy a rugalmasság nem nagy mérték­ben marad a légabroncsok rugalmassága mögött. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy kiviteli példája van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán a 2. ábra A—B vonala iszerint vett metszetben és a 2 ábrán a kerékabroncs egy része fö­lülnézetben. Az (a) kerékabroncsnak, mely a (b) ke­réktalpba tetszőleges módon van erősítve, célszerűen négyszögletes keresztmetszetet adunk. Az abroncs kifeszítését a (c) spirál­rugók vagy tekercsrugók végzik, melyek belső (d) végükkel a gumiba vannak vul­kanizálva, míg- külső (e) végükkel az ab­roncs futófölületén keresztülhatolnak és kívül az (f) fejekkel vannak ellátva. Ezen fejek egyúttal csúszásgátlóul is szolgálnak, hogy azonban rendes körülmények között a kerék ne ezeken a fejeken, hanem igu­n.in fusson, az abroncs kívül a (g) bor­dákkal van ellátva, melyek az (f) fejeknél valamivel magasabbak.

Next

/
Thumbnails
Contents