59914. lajstromszámú szabadalom • Szállítható gép faburkolatkockák megmunkálására

Megjelent 1913. évi junins hó 19-én. MAGY. KI R ­SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59914. szám. VIII/c. OSZTÁLY­Szállítható gép faburkolatkockák megmunkálására. STAERKER & FISCHER HOLZABTEILUNG G. M. B. H. CÉG LEIPZIGBEN. A bejelentés napja 1912 október hó 17-ike. A találmány tárgya szállítható gép fa­burkolókockák megmunkálására, mely a munkahelyen fölállítva, a fölszedett régi burkolatkockákat a helyszínén megtisztítja, egyenesre vágja, illetve egyenesre marja s j azután ismét simára csiszolja. A gép lényegileg egy kerekekre szerelt állványból áll, amelyen egyfelől a motor, másfelől pedig több tengely van elrendezve, melyeken egy körfürész vagy e helyett egy marókorong, egy drótkefe és egy csiszoló­korong van megerősítve. A mótortengely közli mozgását a szerszámtengelyekkel és ilyen módon működésbe hozza a szerszá­mokat. A hajtásra tetszőleges) motort hasz­nálhatunk, de rendszerint elektromotort alkalmazunk, melyhez az áramot a közúti villamos vasút vezetéke szolgáltathatja. A mellékelt rajz 1. ábrája oldalnézetben, a 2. ábra pedig fölülnézetben tünteti föl az új megiminkálógépet, míg a j 3. ábra annak egy másik kiviteli alakját ábrázolja fölülnézetben. Az (1) kerekeken nyugvó (2) állványon van elrendezve a (3) motor (a rajzon föl­tüntetett kiviteli alaknál egy elektromo­tor), továbbá a (4) és (5) tengelyek. A (4) : tengelyen a (2) állványkerettől oldalt egy (6) csiszolótárcsa vagy más hasonló szer­szám van megerősítve. Ez alatt szintén az állványkereten kívül egy drótsörtékkel el­| látott (7) korongkefe van az (5) tengelyen elrendezve. Ugyanezen tengelyen a keret belsejében* vagyis a keretfalak között, a (9) asztalban egy (8) körfürész, vagy körfürész helyett,, mint a 3, ábrában föltüntetett kiviteli alak­nál, egy marókésekkel ellátott (10) ma­ratókorong, továbbá egy helytálló (11) és egy beállítható (12) szorítótuskó van elren­dezve. Ezenkívül úgy a (6) csiszolókorong* mint a (7) korongkefe mellett (13) szög­tartók vannak megerősítve, melyek a meg­munkálandó burkolatkockák alátámasztá­sára szolgálnak. A (14) és (15) ütközőknek az a rendeltetésük, hogy a burkolatkockát fűrészelés közben hozzájuk támaszthassuk. A fölszedett faburkolatkockákat először a drótkefével megtisztítjuk a reájuk tapadt tisztátalanságoktól, a fürésszel vagyama­ratókoronggal egyenesre vágjuk s azután még a csiszolókoronggal simára csiszol­juk. Ezen munkálatok közben a (11) és (12)* továbbá a (14) és (15) szorítótuskóknak*

Next

/
Thumbnails
Contents