59870. lajstromszámú szabadalom • Függönyfölhúzó

Megjelent 3 913. évi jmiius hó lA-én, MAGY. KIR SZABADALMI jÉw HIVATAL szabadalmi leírás 59870. szám. VIII/f. OSZTÁLY. Függönyfölhúzó. NAGY GÉZA ZENEAKADÉMIAI TANÁR BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 május hó 29-ike. Ezen találmánynak tárgya függönyök t íblerősítésére és levétélére szolgáló ké­szülék. A függöny fölhúzó az ablak vagy ajtó fö­lött két oldalt megerősítendő két egyenlő részből áll, melyeknek egyikét a mellékelt rajp 1. ábrája oldalnézetben, 2. ábrája pedig elölnézetben mutatja. A megerősítő csavarok számára való (b) lyukakkal ellátott (a) lemfezhez szilárdan van a (c) horog erősítve. A horog csúcsos végéhez az (a) lemezhez csuklósan erősített háromszögalakú (d) nyelv támaszkodik. A (c) kampó fölső részében (e) csiga van el­rendezve, mely körül (f) zsinór halad. Az ablaknyílás két oldalán alkalmazott egy-egy találmánybeli szerkezet csigáján átvezetett zsinórok, melyek a függönytartó­rúd fölhúzására, vagy leeresztésére szol­gálnak, egy oldalra vannak vezetve, hogy a függöny kezelése egy helyről történ­hessék. Ha a két zsinórt lefelé húzzuk,úgy afüg­gönyrúd fölemelkedik. Amint a (d) nyelv­hez ütődik, azt (h) csukló körül elfordulni kényszeríti és ha a függönyrúd a nyelv fölé került, utóbbi súlyánál fogva (c) horog csúcsára esik. Ha most az (f) zsinórt elbo­csátjuk, úgy a függönyrúd a nyelvnek lej­tős (i) élére esik, ahonnan (c) horog öblébe csúszik. • Ha a függönyt le akarjuk venni, úgy a függönyrudat a zsinór segélyével kissé föl­emeljük, miközben a (d) nyelv csúcsába akadva, azt magával emeli. Amint aztán a rúd a horog csúcsát elhagyja, súlyánál fogva zsinórjait függőleges helyzetbe len­díti és lebocsáthatóvá válik, mire a nyelv is visszaesik a horog csúcsára. SZABADALMI IGÉNY. Függönyfölhúzó, jellemezve az ablak vagy ajtó két oldalán megerősítendő tartók­nak (a) lemezéhez csuklósan erősített és egy (c) horog csúcsára támaszkodó, a horog öble felé lejtő fölső (i) éllel biró, a függöny fölhúzása és leeresztésekora függönyrúd által önműködően mozgatott és a függönyrudat a horog Ölébe juttató (d) nyelv által. (1 rajzlap melléklettel.) paua8 részvénytamasaa nyomdája budapestem.

Next

/
Thumbnails
Contents