59833. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés varrat nélküli csövek előállítására

Megjelent 1913. évi jiinius hó 13-án, MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL szabadalmi leiras 598BB. szám. XII/e. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés varrat nélküli csövek előállítására. PITTSBURGH STEEL PRODUCTS COMPANY CÉG PITTSBURGHBAN, A bejelentés napja 1912 március hó 16-ika Találmányunk tárgya eljárás és beren­dezés varratnélküli csövek előállítására. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmányunk szerinti beren­dezés egy példaképen! kiviteli alakjának részben metszett nézete, a 2. ábra ennek alaprajza, a 3. ábra nagyobb léptésű metszet az 1. ábra 3—3 vonala szerint, a 4. ábra hasonló metszet az 1. ábra 4—4 vonala szerint, az 5. ábra az 1. ábrához tartozó1 nagyobb léptékű részletrajz, a 6. és 7. ábrák egy részlet két kiviteli alakjának hosszmetszetei, a 8. ábra keresztmetszet a 6. ábra 8—8 vonala szerinte A (2) állványban ágyazott (3, 4 és 5) hengerek (1. ábra) (3a, 4a és 5a) nyílásokat képező (3. és 4. ábrák) hornyokkal vannak ellátva. A hengerektől balra kellő közökben elrendezett (8) bakok á (7) rudat támaszt­ják alá, melynek baloldali vége szélső hely­zetében a támasztóoszlopig ér, jobboldali vége pedig a kúpos (9) fejjel van ellátva és a fölső henger közötti (4a) nyílásba nyúlik. A hengerlendő (10) hüvely izzó álla­potban a hengerektől balra a (3a) nyílás magasságában elrendezett (11) vályúba té­tetik és az alább leírt módon dolgoztatik meg. A (11) vályú mellett az (5a) nyílás irányában a (12) vályú van elhelyezve. Ezen vályúk mögött dugattyús (13, 14) henge­rek állanak, melyeknek részletes hossz­metszete a 6., illetve 7. ábrán van föltün­tetve. Amint a 6. ábrán látható, a (13) henger üreges (25) dugattyúrúdjának szabad végére a (15) üreges kos van csavarolva, melynek véglapjában egy befelé szűkülő (17) nyílás van kiképezve. A kos üregében a kettős (18) fogó és a (22) dugattyú van elhelyezve. Az utóbbi (20) dugattyúrúdjának szabad vége kúpos (19) fejjé van kiképezve, mely normális helyzetében a (18) fogó belső kar­mait szétfeszítve, a külsőket összeszorítja. E célból a (20) dugattyúrudat a (21) tekercs­rúgó veszi körül, mely egyrészt a (22) du­gattyúhoz, másrészt a dugattyúrudat körül­vevő és a kos üregének falából kiálló (24) peremre támaszkodó (23) gyűrűhöz szorul. A henger hátsó födelébe a (28) cső tor­kol, melyen nyomóközeg vezethető a (26} dugattyú mögé. Az utóbbi a (29) központi furattal van ellátva, melyen át a nyomó­közeg a dugattyúrúd (30) üregébe, illetve a (22) dugattyú mögé is hatol. A (13) hen-

Next

/
Thumbnails
Contents