59774. lajstromszámú szabadalom • Répafosztó- és kiemelőgép

Megjelent 1913. évi junius hó lO-én. MAGY. gg-* Km. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59774. szára. X/a. OSZTÁLY. Répafosztó- és kiemeló'gép. MORS HAMMERVAÉRK AKTIESELSKAR CÉG NYKBING MORSBAN. A bejelentés napja 1912 máícius hó 30-ika. A találmány tárgya répafosztó és kiemelö­gép, melynél a levélievágók forgatható kéziemelő segélyével hátsó végeiknél fogva emelhető és sölyeszthető szántalpakon nyer­nek mozgatható elrendezést. Hasonló, már ismert gépeken az állítható kiemelő vas a szántalpakra úgy van rá­erősítve, hogy a szántalppal együtt emel­hető vagy sülyeszthető. A találmány szerint a szántalpak mögött elrendezett kiemelővasak egy külön kézi­emelő föl és lefelé mozgatható karja segé­lyével a szántalpaktól függetlenül beállít­hatók. Ezáltal azt a nagy előnyt biztosíthatjuk, hogy megakadályozhatjuk a szántalpaknak a levéllevágókkal együtt a földre való szo­rítást, mivel a szántalpak a kiemelő vasak­tól függetlenül a föld fölszine szerint emel­hetők vagy sülyeszthetők és a kocsis ön­állóan, a szántalpak mozgásától függetlenül a kiemelő vasakat beállíthatja és a répát különböző talajviszonyok mellett vághatja, kiemelheti és szükség szerint össze is gyüjt­heti. A találmány további részét a szántalpak elejét a húzórúddal vagy a gép állvánnyal és a levéllevágók elejét a szántalpakkal való új összeköttetési mód képezi, mely utóbbi által a le vélle vágóknak nagyobb és szabadabb oldalmozgás biztosíttatik úgy, hogy a répaleveleket könnyebben foghatják meg még akkor is, ha a répák rendetlenül állanak. A találmány továbbá a levéllevágó töké­letesítését célozza. Az ismert levéllevágók rendszerint villaalakú keretekből állanak, melyek a répaleveleket megfogják, össze­terelik és a keret végére erősített, rend­szerint szögletalakú késekkel- levágják. A répaleveleket tehát csak egy, a keret vé­gén alkalmazott vágás segélyével metszik le, mely aránylag nagy erőt igényel és így a szabadon ülő répákat könnyen földöntlxeti. A találmány szerint a villa alakú keret­ben az említett kés előtt két egymással szemközt álló kés nyer elhelyezést, melyek a répaüstök külső leveleit vágják le úgy, hogy a lemetszést három vágással eszközöl­jük egy helyett. Ezáltal a vágásnál föllépő ellenállást nagy mértékben csökkenthetjük és a kevésbbé szorosan ülő répák földön­tésének veszélyét elkerülhetjük. A találmány egy kiviteli alakja a mellé­kelt rajzon látható, és pedig az 1. ábra az egyik kerék és a találmány megértéséüez nem szükséges részek elha­gyásával a gép oldalnézetét, a

Next

/
Thumbnails
Contents