59755. lajstromszámú szabadalom • Folyadékfék

Megjelent 1913. évi június hó 7-én. __ MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59755. szám. V/a/2 OSZTÁLY. Folyadékfék. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSGHAFT CÉG BERLINBEN. Pótszabadalom a 49520. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1911 november hó 7-ike. Elsőbbsége 1910 november hó 30-ika. A 49520. számú törzsszabadalmunkból oly folyadékfékek váltak ismeretessé, melyek­nél valamely mozgás lefékezésére folyadék­kal, pl. glicerinnel, olajjal stb. telt hengerbe benyomott dugattyú van alkalmazva, mely a folyadékot szűk furatokon a, dugattyú másik oldalára nyomja át. Ha azonban a henger teljesen meg van töltve, a fékezés kezdetén az átáramlási ellenállás, de főleg a víz által gyakorolt nagy dinamikus ellen­állás miatt lökést elkerülni nem lehet. Ha azonban a dugattyú már valamennyire be­szorult a hengerbe és Bebessége némileg csökkent, mindkét ellenállás és evvel az ütközőhatás is nemkivánt mértékben csökken. Megkisérlették, hogy a dugattyú löket kezdetén föllépő kemény lökést és az üt­közőhatásnak a mozgás további folyamán bekövetkező csökkenését azáltal szüntessék meg, hogy az átáramlási nyílások kereszt­metszetét a dugattyú löketétől függésben változtathatóvá tették és az olajnak a löket kezdetén nagy, végén pedig kis átáramlási keresztmetszetet nyújtottak. Találmányunk tárgya oly folyadékfék, mely azt a célt, hogy a fék enyhén indul­jon működésnek és enyhén álljon meg, más úton éri el. Találmányunk szerint az olaj kiszorítta­tásánál egy rúgó menetei között kénytelen átáramolni, melyek a lefojtás kezdetén nagy távolságban vannak egymástól, a kiszorítás mérvében azonban fokozatosan közelednek egymáshoz, minek következtében az át­folyási ellenállás kezdetben csekély fog lenni és azután fokozatosan növekedni fog. A csatolt rajzon találmányunk tárgyának egy foganatosítás! alakja van példaképen föltüntetve. Ennél a (C) hengerben a (K) dugattyú mozog, melyre a fékezendő moz­gást a (H) nyomórúd viszi át. A dugattyút az (F) spirálrugó állandóan kifelé, a nyu­galmi helyzete felé szorítja vissza. Eme rúgó fölső része kis köz hagyásával a du­gattyú és a hengerfal között lévő közt ki­tölti. Éa már most a dugattyúra nyom ás hat, az olaj a rúgó menetei között kény­telen fölemelkedni, hogy ott kifolyhassék Minél mélyebbre szorul a dugattyú a hen­gerbe, annál kisebb lesz a rúgó meiietei­nek egymástól való távolsága és annál nagyobb lesz az olaj átmenetét késleltető ellenállás. Az új berendezés lényeges előnye még az ütközőhatás könnyű szabályozhatása. Ha azt akarjuk, hogy az ütközőhatást a moz-'

Next

/
Thumbnails
Contents