59741. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kemény agyag földolgozására

Megjelent 1913. évi június hó 7-én. __ MAGY. KIR. SZABADALMI íjjj j HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59741. szám. XVH/f. OSZTÁLY. Berendezés kemény agyag földolgozására. BOHN MIHÁLY TÉGLAGYÁROS NAGYKIKINDÁN. A bejelentés napja 1911 december hó 1-je. Jelen találmány tárgya berendezés ke­mény agyag, pl. palás agyag földolgozására, ^y agyagfélék a használatos módon a zúzó­hengerhez közvetlenül kapcsolt agyagtisz­tító segítségével nem dolgozhatók föl, mert az agyagtisztító csigája a zúzóhengertől jövő és egyes kemény csomókból álló anya­got; nem képes átdolgozni. Ezen csomókat ugyanis a csiga a henger fenekéhez saj­tolja úgy, hogy itt lassanként összefüggő tö­meg gyűlik össze, mely az agyagtisztítót betömi és működését fékezi. A találmány tárgyát képező berendezés segítségével ezen hátrányt oly módon kü­szöböljük ki, hogy a zúzó henger és az agyagtisztító vagy más földolgozó gép, pl. téglasajtó közé előkészítő gépet kapcsolunk, mely a, zúzóhengertől jövő anyagot kapa­rás, nyírás, szétzúzás stb. által tovább ap­rítja föl és az illető megmunkálógépben való földolgozása alkalmassá tett anyagot adagolóberendezés gyanánt működve, ezen gépbe szállítja. A találmány tárgyát a mellékelt rajz két foganatosítási alakban mutatja és pe­dig az 1. ábrán az agyagtisztítóval összekap­csolt egész berendezés nézetét, a 2. ábrán az aprítóberendezés egyik foga­natosítási alakját, a 3. ábrán másik foganatosítási alakját. A nagy, kemény darabokból álló nyers anyag ismert módon előbb az (1) zúzóhen­gerbe jut; ezen zúzóhengerhez, mely még darabos, kemény anyagot szolgáltat, a (2) agyagtisztító nem közvetlenül van kap­csolva, hanem a (3) aprítóberendezés köz­beiktatásával. Ezen berendezésbe a zúzó­hengerből jövő anyagot a (4) táplálóhenger­pár vezeti; eközben az anyaghoz az (5) csövön át meghatározott mennyiségű vizet adagolunk, amit a kemény anyaghoz az aprítás előtt nem lehetne keverni, mert nem keverednék vele. Az aprítóberendezés áll a (6) hengerből és az ebben forgó, az 1. ábrán föl nem tüntetett (7) csigából. A henger csak (8) végén áttört; a (4) táplálóhengerek alatt lévő át nem tört részében az anyagnak vízzel való benső keverése megy végbe úgy, hogy a henger nyílásaiból nedves, képlékeny tömeg hatol ki. Az aprítóberendezésbe vezetett anyagnak azon része, melyet a (7) csiga megmun­kálni képes, a hengerfalakon lévő (9) lyu­kakon (2. ábra) kihatol, azon részét pedig.

Next

/
Thumbnails
Contents