59696. lajstromszámú szabadalom • Elzáróberendezés álló retorták vagy kamrák fenekei számára

tüntetett helyzetbe csúszik vissza, mimel­lett ismét a (c) fenékemeltyűre tolódik és az utóbbi közvetítésével a retortafeneket erősen odaszorítja. A 4. ábra a találmánynak oly kiviteli alakját mutatja példaképen, melynél a (gr) ütközőcsap nem <a (b) kengyel hasítékszerű kivágásában van vezetve, hanem a (b) ken­gyeltől oldalt van elrendezíve. A kengyel zárásánál föllépő lexcentersúrlódás legyőzé­sére az (1) rúgó van elrendezve. A (b) ken­gyel ezen kiviteli alaknál is oly módon ve­zettetik, hogy lefelé való mozgatása alkal­mával a (g) csap mentén csúszva, a (c) fenékemeltyűt szabaddá teszi, míg fölfelé való mozgíatásánál az (1) rúgó hatása alatt a (c) emeltyűre tolódik és ezt fölfelé ma­gával viszi. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Elzáróberendezés álló retorták vagy kamrák fenekei számára, excentrikusan ágyazott zárókengyelek alkalmazásával, jellemezve azáltal, hogy a kengyelek helytálló elemek (vezetőcsapok) által vezettetnek mozgáspályájukban. 2. Az 1. igénypont szerinti elzáróberende­zés kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a kengyelek mozgáspályájuknak megfelelő, hasítékszerű. Sri vágásokkal van­nak la helytálló, célszerűen a kengyel­tengely ágyazótestein ülő vezetőcsapok részére ellátva. 8. Az 1. igénypont szerinti berendezés ki­viteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a zárókengyel -ütközőcsapokon csúszik, me­lyekhez rúgóerő által szoríttatik oda. (1 rajzlap melléklettel.) *>AOAS RÉSZVÉNY i ÁR8A8ÁG XYOMDÁJA BUCAPe6T8M

Next

/
Thumbnails
Contents