59689. lajstromszámú szabadalom • Készülék cipőfűzők és hasonló fűzőszervek végmerevítésének előállítására

Megjelent 1913. évi május hó 31-én. _ MAGY. ggjs KIR. SZABADALMI K® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59689. szám. I/b. OSZTÁLY. Szerkezet cipőfűzők és hasonló füzőszervek végmerevitésének előállítására. KÖLBL HEINRICH GÉPMESTER WIENBEN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 19-ike. Elsőbbsége 1911 december hó 9-ike. A találmány tárgya szerkezet cipők, mellfű­zők stb. számára való fűzőzsinórok végei meg­merevítésének tömlőalakú, ill. szélességben duplán fektetett szalagban elrendezett me­revítő hüvelyek alakjában való előállítá­sára. Ez a szerkezet vályúalakú munkafölüle­tekkei biró két sajtolókölyüből áll, melyek közé egy, a kölyük egyikéhez szorítható nyelv betolható ós kihúzható. Ezen nyelv segélyével, mely a mozgat­ható kölyük egyikével és ennek vezetéké­vel működik együtt, az ez utóbbi és a helyt­álló kölyü közé helyezett zsinórvég, a betolt merevítőlemezzel együtt, hosszanti közép­vonala körül kihajlítható és a nyelv ki­húzása után a helytálló kölyü egy kivágá­sába besajtolt mozgó sajtolókölyü segélyé­vel esővé vagy hüvellyé hajlíttatik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpeni foganatosítási alakját tünteti föl. Az 1. ábra a szerkezet oldalnézete, részben metszetben. A 2. ábra metszet, az 1. ábrának A—B vo­nala szerint, a nyelv megemelt helyzete mellett. A 3. ábra fölülnézet. A 4 — 6. ábrák a szerkezet figyelembe jövő részeinek három egymást követő munka­helyzetét* szemléltetik nagyobb léptékben. Az (a) talplemezhez (2. ábra) (b) csavar segélyével (c) sajtolókölyü van megerősítve, mely fölső oldalán két párhuzamos (d) bor­dával van ellátva (4. ábra), melyek között (e) kivágás vonul végig. Ezen kivágást alul félkörharántmetszetű vályú határolja. A (c) kölyü fölött a lefelé mozgatható (f) sajtoló­kölyü számára való vezeték van elrendezve, mely a (g) hüvelyből (2. ábra) és az ebbe becsavarolt, tulajdonképpeni (h) vezetőrész­ből áll. A (g) hüvely szabad, alsó végével körülfogja a (c) kölyü fölső részét, mellyel az átmenő (i) csap segélyével mozgathatóan van összekötve, amennyiben ezen csap végei a (g) hüvely (j) hosszfurataiba nyúlnak. A (g) hüvely alsó szegélye a (k) rúgón nyug­szik, mely a (c) kölyü kisebb átmérőjű ré­szét veszi körül és normális helyzetben egyrészt az (a) talplemezre, másrészt a (c) kölyü (m) vállára támaszkodik. A (h) vezető­rész (n) kivágással van ellátva (4. ábra), melybe a (c) kölyü (d) bordái benyúlnak. Az (n) kivágás fenekének távolsága a (d) bordák fölső oldalától, szintúgy a (h) vezető­rész alsó oldalának távolsága a (c) kölyü fölső részétől egyenlő azzal a játékkal,

Next

/
Thumbnails
Contents