59669. lajstromszámú szabadalom • Szer és eljárás szőlőmoly és más szőlőre kártékony rovarok irtására

Megjelent 19131 évi májns hó 31-én. MAGY. gfej. KIK. SZABADALMI Jgfj g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59669. szám. IV/h/i. OSZTÁLY­Szer és eljárás a szőlőmoly és más, a szőlőre kártékony rovarok irtására. BREUER JÓZSEF MAGÁNZÓ VÁLÓN. A bejelentés napja 1912 jalias hó 17-ike. A találmány a szőlőmoly, illetve ennek kukaca és más, a szőlőre kártékony rova­rok irtására alkalmas, a szőlőtőkére ártal­matlan szerre és eljárásra vonatkozik. Hosszas kísérletezések folyamán kitűnt, hogy a naftalin megfelelő alakban és mó­don alkalmazva, erre a célra kitűnő erdmény nyel használható. A naftalint valamely illó oldószerben, legcélszerűbben benzinben, föloldjuk és ez­zel az oldattal a fürtöket bekenjük, a szőlő­tőkét pedig permetezzük. A szer igen alkalmas a szőlőtőke korai (májusi) permetezésére is. Legjobbnak bizonyult a naftalinnak 20%-os benzines oldata. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szer a szőlőmoly és más, a szőlőre kár­tékony rovarok irtására, amely naftalin­nak valamely illó oldószerben való olda­tából áll. 2. Az 1. igényben védett szer foganatosí­tási alakja, mely naftalinnak benzinben való oldatából áll. 3. Eljárás a szőlőmoly irtására, jellemezve azáltal, hogy az 1. és 2. igénybeli vé­dett szerrel a szőlőfürtöket bekenjük és a szőlőtőkét permetezzük. PAUAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents