59593. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék a saturációból keletkező szénsavnak kihasználására

Megjelent 1913. évi május lió 37-én, IMAGY. KIR. SZABADALMI JBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59598. szám. IV/d. OSZTÁLY. Eljárás és készülék a szaturációnál keletkező szénsavnak kihasználására. MAGAS WENCEL CUKORGYÁRI IGAZGATÓ ELBA/M RAUDNITZBAN. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 10-ike. A diffussziólének alapos tisztítására szük­séges, hogy vegyi összetételének és termé­szetének megfelelő mennyiségű meszet ke­verjünk hozzá, mely a diffussziólére egyrészt vegyileg, másrészt pedig mechanikailag hat. A nyers lének szaturaciójánál a mésznek mechanikai hatására kell tekintettel lennünk. Tagadhatatlanul bebizonyult, hogy nagyobb mennyiségű mésznek a hozzáadásánál a lé­nek szűrése könnyebb, a szemcsés iszap gyorsabban és tökéletesebben kilúgozható a besűrített cukoranyagnak szine tisztább, a, melassenak végpercentje pedig kisebb. A nagyobb mennyiségű mésznek a hozzá­adása azonban gyakran azzal a következ­ménnyel jár, hogy a szaturaciófolyamat las­súbb s ennek folytán a földolgozott répá­nak mennyisége is kisebb. Gyakran ugyanis a szaturaciógázban szénsavhiány van és •dacára annak a szokásos szaturaciónál a szénsav elpocsékolódik, mivel annak egyik fele az első szaturació után eltávozik. Jelen találmány tárgya oly eljárás és készülék, melyeknek célja, hogy ezt az el­távozó szénsavat hasznosítsák. Az eljárás lényege abban áll, hogy a szaturátorból eltávozó szaturaciógázokat a mésztejbe (mészhydrátba Ca 02 H2 ) vezetjük be, ahol a szaturaciógázban lévő szénsav elnyeletik, a többi gáz pedig a szabadba eltávozik. Ezáltal a szénsavas mésznek (Ca C08 ) vízben való oldatát illetőleg bizonyos mértékben előszaturált mésztejet nyerünk, melyet egy keverékkel ellátott készlettar­tányon és mérőedényen át a malaxeurba vezetünk. Utóbbiakban a 87'5° C-ra előmele­gített lét körülbelül 2% közönséges mész­tejjel (Ca02 H3 ) és aránylag ugyanolyan mennyiségű körülbelül 15% vagy több elő­síiaturált mésztejjel (Ca CO,) keverjük, mire ezt a keveréket a szaturátorokba vezetjük. Az előszaturált mésztejnek hozzáadása ál­tal a szaturációt gyorsítjuk, mivel a szénsav­nak csak 2%-ot kell a közönséges mész­vízből leülepítenie, jólehet a szemcsés iszap­nak képzésére nagyobb mennyiségű mész van alkalmazva. Ennek következtében az iszapsajtókban normális lefolyást és a cukor­nak a szatura cióiszapból való gyors kiválá­sát érjük el. Egy további következmény az, hogy a mészkemencéket nem kell erőltetett üzemben tartani, mert a szénsavat.teljesen kihasználjuk, ha pedig a mésztej előállítá­sára kevés a mész, akkor az olcsóbban vásárolható, mint ha a meszet a cukorgyár­ban állítjuk elő. A mésztejnek nagyobb mennyiségben való hozzáadása által maga­sabb léhányadosokat ós alacsonyabb melasse-

Next

/
Thumbnails
Contents