59510. lajstromszámú szabadalom • Újítás harisnyákon

varrható a harisnya szövetéhez. A harisnyatartó alkalmazása most már úgy történik, hogy annak (3) gombját be­lülről átdugjak az (1) karikán (2. ábra) és azután ezen átdugott gombra húzzuk rá a tartónak (4) kengyelét, ínég pedig úgy, hogy a kengyelnek fölső, szélesebb ré­szét hozzuk a gomb felé és ezen átdugva, a kengyelt fölfele húzzuk, amíg annak alsó vége a gomb nyeléhez nem ér (3. ábra). A tartóknak ily módon való alkalmazá­sánál a harisnya szövete megkíméltetik és a tartó által átvitt erő is a harisnyának nagyobb részére oszlik szét. Maga az (1) karika készülhet fém­ből, celluloidból, fából vagy más alkalmas anyagból és tanak a harisnya fölső részé­ben való megerősítése is történhetik a be­varrás helyett más alkalmas módon. . SZABADALMI IGÉNY. Újítás harisnyákon, jellemezve a harisnya fölső részében, a harisnyatartók be­akasztási helyén megerősített (1, 1) ka­rikák által, 'amelyek belsejéből a ha­risnya szövete ki van vágva, oly célból, hogy a harisnyatartók ezen karikákba legyenek beakaszthatók és a harisnya­tartók húzását ezen karikák vigyék át a harisnyára. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA£ RÉSZV&NV TÁRSASA? NYOMOAJA BUDAPEST'*

Next

/
Thumbnails
Contents