59441. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cellulozaészterek előállítására

Megjelent 1913. évi május hó 13-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59441. szám. IV/fa/i. OSZTÁLY­Eljárás cellulozaészterek előállítására. ACTIENGESELLSCHAFT FÜR ANILIN-FABRIKATION CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1012 augusztus hó 30-ika. Elsőbbsége 1911 szeptember hó 4-ike. Kitűnt, hogy orgános savak cellulózaész­tereit különösen előnyös módon lehet elő­állítani, ha kiindulási anyag gyanánt oly cellulózát használunk, mely olyan víztar­talmú kénsav-salétromsav-keverékkel van előkezelve, hogy ennek folytán a cellulóza teljes átalakulása következett be, anélkül azonban, hogy a termékek a nitrocellűlóza tipikus tulajdonságaival bírnának, vagyis tehát nem mutatják azoknak könnyű gyú­lékonyságát, jégecetben, ecetsavanhidridben stb.-ben való oldhatóságát és katalizátorok nélkül nem acetilálhatók. Az ily módon pre­parált gyapot előállítása Lunge-nak «Zeit­schrift für angewandte Chemie» című folyó­irat 1901. évfolyamának 483. és következő oldalain közölt értekezésében van példa­képpen leírva. Az ily módon előkezelt cellulóza észteri­zálásánál föllépő előnyök először gyengén ható katalizátorok alkalmazásának lehető­sége és másodszor annak lehetősége, hogy az erősebben ható katalizátorok alkalmazá­sánál a katalizátorok és a savanhidrid, illetve savklorid mennyiségét lényegesen csökkenthetjük. 1. p é 1 d a. 10 kg. oly cellulózát, melyet 25% kén­savat, 41% salétromsavat és 34% vizet tar­talmazó keveréksavval előkezeltünk, oly ke­verékbe viszünk, mely 40 kg. jégecetből és 30 kg. ecetsavanhidridból áll, mely utóbbi kb. 2% bromot tartalmaz. A masszát azután addig dolgozzuk meg kb. 50°-nál, míg tel­jesen föl nem oldódik, ami egy vagy több óra alatt következik be. Az így kapott cel­lulózaészter azután szokásos módon vízzel stb.-vel való higítás útján izolálható, vagy ha szükséges volna, hidrolizálásnak vet­hető alá. 2. példa. 1 kg. gyapotot, melyet az 1. példában megadott módon előkezeltünk, 2 kg. ecet­savanhidriddel, 4 kg. jégecettel és 0-03 kg. kénsavval közönséges hőmérsékleten aceti­lálásnak vetünk alá míg a teljes oldás be nem állt. Az így kapott acetilcellulóza a szokásos módon izolálható, pl. a reakció­masszának vízbevitele útján. A kénsav helyett más erős katalizátorok, mint pl. brómhidrogénsav, szulfosavak vagy foszforsavak stb. alkalmazhatók, másrészt lehet a bróm helyett más gyenge katalizá­torokat, mint pl. klórt, klórbrómot, klórjódot vagy a szulfinsavakat stb. alkalmazni. Az

Next

/
Thumbnails
Contents