59371. lajstromszámú szabadalom • Függönyfölhúzó

Megjelent 1913. évi május hd 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI 1j K| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59871. szám. VlII/f. OSZTÁLY. Függöny fölhúzó. NAGY GÉZA M. KIR. ZENEAKADÉMIAI TANÁR BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 májas hó 6-ika. A találmány tárgya függönyfölhúzóké­szülék, melynek alkalmazása mellett a füg­göny levétele vagy fölrakása minden szer­szám vagy létra segítsége nélkül könnyen és egyszerűen eszközölhető. A találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakja a mellékelt rajzon van föl­tüntetve, még pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán elölnézetben. A függönyrúd tartására a különleges alakú, befelé fordított kampóval biró (1) tautó szolgál. Az (1) tartó alsó részén egy (2) pecek körül forgathatóan van megerő­sítve a (3) nyelv, melyet helyzetében a (3) nyelv egy toldatára támaszkodó (4) rugó tart meg. A (3) nyelv és (4) rugó az (1) tartónak egy megfelelő kivágásában van el­rendezve. Hogy a (3) nyelv a tartó csúcsára ne szorítassék reá, egy (5) toldata van, mely a nyelvnek szélső helyzetében a tartó tes­tébe erősített (6) pecekre támaszkodik. A tartótest fölső részében egy (7) ablak van kivágva, melyben egy (8) csiga forgat­hatóan van megerősítve. A (8) csigán egy (9) zsinór van átvezetve, melynek egyik vége a (10) függönyrúdhoz van hozzákötve. Ha már most az ablakok mindkét oldalán megerősített egy-egy tartótest zsinegeit lefelé húzzuk, a függönyrúd fölemelkedik. Emelke­dése közben a (3) nyelvet fölfelé elfordítani kényszeríti. Mikor a (10) rúd a (3) nyelv végén túlhaladt, a (4) rugó a (3) nyelvet helyére billenti és a (9) zsinórokat kissé utánaengedve, a (10) rúd 3 nyelv fölső ferde élén a horony öblébe csúszik. A függöny levételekor a zsinórokat kissé meghúzva, a (10) rúd a (3) nyelvet felemeli és még mielőtt a rúd a nyelv csúcsát el­bocsájtotta volna a zsinórokat utánaengedve a függöny egyszerűen leereszthető. A függönyfölhúzó fölerősítése annak alap­lemezen lévő (11) lyukak segélyével csa­varok vagy szegek révén történik. A függönyfelhúzó természetesen készülhet sajtolt fémlemezből vagy öntvényből, mely­ben a (3) nyelv számára megfelelő hasí­ték van kiképezve. SZABADALMI IGÉNY. Függöny fölhúzó, jellemezve azáltal, hogy az ablaktok oldalán megerősíthető és befelé fordított horoggal ellátott (1) tartó alsó részén (2) csap körül elfor­dithatóan ágyazott és helyén (4) rugó által tartott (3) vezetőnyelv van elren-

Next

/
Thumbnails
Contents