59346. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés mindennemű mótorjárműveken az útpor, füst, bűz és a sárfecskendezés elkerülésére

/Megjelent 1913. évi április hé 30-án. MAGY. KIR. SZABADALMI jRff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59346. szám. xx/a/s. OSZTÁLY Eljárás és berendezés mindennemű mótorjármű veken az útpor, füst, bűz és a sárfecskendezés elkerülésére. DVORÁK PÉTER NYOMDATULAJDONOS WIENBEN. A bejelentés napja 1911 december hó 14-ike. Jelen találmány oly eljáráson alapszik, mely által_ az erőjármüvek baladása közben j fejlődő útpor, füst, bűz stb. hatástalanná tétetik, illetve megsemmisíttetik. Az eljárás abban áll, hogy az útpor és füst fölfogatik és a haladás alatt előállított légnyomás ál­tal, esetleg egy szívókészülék támogatásá­val az elkülönítés céljára egy gyüjtőtar­tányba vezettetik, melyből a tisztított levegő eltávozhatik. 1 Az eljárás, foganatosítására különböző berendezések létesíthetők. Ezek a berende­zések egy az egész futóvázat oldalt és fölül elzáró burkolatból állhatnak, melytől egy csatorna vagy hasonló vezet a gyűjtőtar­tányhoz, vagy pedig a mellső és a hátsó kocsialvázt egy-egy külön porfogószekrény veszi körül, melyek közül a hátsó szekrény a gyűjtőszekrénnyel van összekötve, míg a l mellső porfogószekrény a hátsó szekrénybe torkollik, vagy pedig a kerekek egyedül és pedig a hátoldalon egy tölcséralakú bur­kolattal vannak körülzárva, melyek csator­nák vagy hasonló által a közös gyűjtőtar- j tánnyal vannak összekötve, vagy végül mi degyik kerékpár részére egy külön tar­tány alkalmaztatik. A csatolt rajzokon a berendezés két ki­viteli alakja egy motorkocsira .alkalmazva j van föltüntetve, mimellett az 1. ábra a kocsi oldalnézete az alváz metszetével és a 2. ábra alulnézete, két a mellső és hátsó alvázt bezáró porfogószekrény alkalmazá­sával, míg a 3. és 4. ábra a kocsi részben metszet oldalnézete és fölülnézete, a kere­keken alkalmazott porfogótölcsérek elren­dezése mellett. Az 5. ábra a gyűjtőtartány 1 vízszintes metszete. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett kiviteli példa szerint az 1 kocsiváz oldalt, élőiről egészen a hátsó kerekekig terjedő falak által van elzárva. A csaknem egészen a földig terjedő falak hosszukban két részre vannak osztva. A mellső 2 falak a mellső 3 kerekeket zárják be és hátrafelé tölcsér­szerűen konvergálnak. E falakhoz a kocsi-I váz középső részét elzáró 4 falak csatlakoz­nak. A falak tehát a kocsiszekrény feneké­vel és a kis 5 összekötőfalakkal (2. ábra) együttesen porfogószekrényt képeznek. A szekrény tölcséralakú vége, valamint a 4 | oldalfalak a hátsó kocsiváz 7 • kerekei ré­{ szére alkalmazott második 6 fogószekrény­ben torkollnak. Ez a szekrény hátrafelé a 8 csatorna vagy tömlő alakjára van meg­szűkítve, mely a 9 kocsiszekrény hátsó

Next

/
Thumbnails
Contents