59274. lajstromszámú szabadalom • Cipő

Megjelent 1913. évi április iió 24-én. MAGY. KIR. SZABADALMI JglSffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59274. szám. 4 I/b. OSZTÁLY. Cipő. SZALAY LAJOS CIPÉSZMESTER SZÁSZVÁRON. A bejelentés napja 1912 janius hó 25-ike. Jelen találmány tárgya oly cipő, amely az eddigiektől eltérően úgy van kiképezve, hogy a gomboló oldalt van és a gomboló nyílásnál az egyik szárny, valamint a cipő­szár külső része egy-egy gumiszövet betét­tel van ellátva, melynek segélyével úgy szétnyitásnál, mint összegombolásnál a szá­rak a láb méretének megfelelően széthúz­hatok. A mellékelt rajzon a találmány példa­képem kiviteli alakjai vannak föltüntetve: 1. ábrán a cipő egyik oldalról nézve, 2. ábrán másik oldalról nézve, részletben van föltüntetve. (a, b) a cipőszár két része, amelyek a (d) gombokkal összegombolhatók, míg az (a) rész alul (c) gumiszövet betéttel bír, amely a szárak szótgombolása alkalmával azoknak kitágítását teszi lehetővé. Ezen (c) gumi­betét segélyével van a fölső szár az alsó testhez varrva. A cipőszár hátul (e) oldalbetéttel bír, amely szintén gumi3zövet, míg a cipő elő­része a szokásos fűzővel van ellátva, amely azonban csak díszítésül szolgál. Ha a cipőt föl akarjuk húzni, úgy az (a, b) szárakat kigomboljuk és az (a) részt a (c) gumibetét segélyével kifeszítjük, miáltal a fölhúzás kényelmes. Ha az (a, b) szára­kat a (d) gombok segélyével összegombol­juk, úgy az (e) gumibetét a láb vastagsá­gának megfelelően enged. Jelen találmány az ismertetett kiviteltől egyéb eltéréssel is készíthető anélkül, hogy ezáltal lényegében változást szenvedne. SZABADALMI IGÉNY. Cipő, jellemezve azáltal, hogy a két rész­ből álló, gombok segélyével összegom­bolható cipőszár egyik vége alul, vala­mint a cipőszár hátsó része gumibetét­tel bír azon célból, hogy a cipő szára fölhúzáskor szétnyitható és összegombo­láskor pedig a lábhoz simulva használ- __ ható legyen. 1 rajzlap melléklettel.) . PALLAi RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMOAJA BUGAPC8T6N

Next

/
Thumbnails
Contents