59257. lajstromszámú szabadalom • Eljárás telített oxizsírsavaknak és azok gliceridjeinek előállítására

Megjelent 1913. évi április hó 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI lg§M HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59257. száiii. IV/h/i. OSZTÁLY. Eljárás telített oxi-zsírsavaknak és gliceridjeiknek előállítására. JOSEPH CROSFIELD & SONS LIMITED CÉG WARRINGTONBAN. A bejelentés napja 1911 julius hó 18-ika. Az 1515/03. számú angol szabadalmi le­írásban, a telítetlen zsírsavak kettős köté- > seinek telítésére szolgáló eljárásról meg van j említve, hogy az a hőmérséklet melynél a reakciót foganatosítjuk, lényegtelen és csak az eljárás tartamát befolyásolja. Kisérleteink már most azt mutatták, hogy iia hidroxil csoportokat tartalmazó telítetlen zsírsavakat vagy ezeknek gliceridj^it (pl. ricinuszolajat, szőlőmagolajat, cethalzsírt, az olajsavnak kénsavval való kezelése útján kapott zsírsavkeveréket, továbbá a lenolaj­nak oxidálási termékeit, pamutmagolajat és repceolajat) katalizátoroknak, mint pl. fémek­nek, ezek katalitikus hatásra képes oxidjai­nak, hidroxidjainak, sóinak vagy keverékei­nek jelenlétében hidrogénnel kezeljük, ak­kor az alkalmazott hőmérséklet a végtermé­ket nagy mértékben befolyásolja. Nevezete­sen azt -tapasztaltuk, hogy annál a maga­sabb hőmérsékletnél, mely az említett sza­badalomban az olajfürdő használatával kap­csolatban van javasolva, a kettős kötések telítésénél végbemenő reakció nem szűnik meg és hogy a hidroxilcsoportok kiválása a reakció hőmérsékletének lehetőleg alacso­nyan, előnyösen csak valamivel a kívánt termék olvadási pontja fölötti fokon való tartásával, mely a ricinuszolajnál kb. 80° C megakadályozható. Ha az eljárás előnyeit teljesen el akarjuk érni, akkor 100°-nál na­gyobb hőmérsékletet semmi esetben sem szabad alkalmazni, noha kissé magasabb hőmérsékleteknél még mindig megvan az az előny, hogy a hidroxilcsoportok kiválásának részleges és pedig az alkalmazott hőmér­sékletnek megfelelő mérvű meggátlását ér­jük el. A találmány tárgyát tévő eljárás már most lehetővé teszi hidroxilcsoportokat tar­talmazó telítetlen zsírsavaknak vagy ezek gliceridjeinek oly kezelését, hogy a hidroxil­csoportoknak kiválása egészen vagy tetsző­leges mértékben meg legyen gátolva. A következőkben az eljárásnak néhány példaképpeni foganatosítási módja és ezek eredményei vannak ismertetve. A megadott arányszámok alatt súlyrészek értendők. 1. Példa: 185 rész kasztor- vagy ricinuszolajat, melynek jódszáma 83.6, acetilszáma pedig 156.4 volt, 86—89° C hőmérsékleten, 15 rész oly katalizátor jelenlétében, mely 12.5 rész infuzóriaföldre lecsapott finoman elosztott 2.5 rész nikkelből áll, hidrogénnel ráztuk. Miután ezen kezelést több órán át foly­tattuk, azt találtuk, hogy a jódszám 2.4-re

Next

/
Thumbnails
Contents