59231. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gázizzófény számára való izzótestek előállítására

Megjelent 1913. évi április hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KlR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59231. szára. II/d. OSZTÁLY. Eljárás gázizzófény számára való izzótestek előállítására. BRUNO WALDEMAR VEGYÉSZ BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 30-ika. Elsőbbsége 1910 június hó 4-ike. Ismeretes tény, hogy gázizzótestek; szá­mára szolgáló műfonalak, vagyis műse­lyemből való fonalak alkalmazásánál az általában szokásos egyszerű módon a vilá­gító sóoldatokkal való impregnálás nem le­hetséges, hanem ezenkívül még az is szük­séges, hogy a rostokon lévő nitrátokat, pl. ammóniákkal (Plaisetty), hydrogénszu­peroxyddal (Albrecht) vagy más effélék­kel való további kezelés útján oly vegyü­letekké kell átalakítani, melyeknél a nitrá­tok salétromsava nem gyakorol többé ká­ros behatást. Ezen szerekhez tartoznak ía nátrium oxygénvegyületei. Nátriumszuperoxyd (Na2 02 ) vízben könnyen oldódik és a hydrogénszuperoxyd reakcióját mutatja. Ha a thoriummal és cerrel szokásos módon impregnált izzó tes­teket néhány percre (Na2 03 ) oldatába tesszük, úgy a rostokon szilárd csapadék képződik, mely az izzási hőben oxigén le­adása mellett, összeálló, igen szívós és hajlékony oxyddá válik. A használt nátriumszuperoxydoldat erős­sége az impregnálás foka szerint változik; általában 1 rész nátriumszuperoxydnak 10 rész vízben való oldatát használhatjuk. A (Na2 02 ) fürdő után, melynek időtartama 1/a percre redukálható, a tömlőket célsze­rűen friss vízben egyszer kiáztatjuk, eset­leg a vízhez egy kevés salétromsavat te­hetünk hozzá, hogy az alkálit semlegesít­sük és a rostok ne támadhassanak meg. Izzótestek, melyek (Na2 02 )-vel kezel­tettek, a hamvasztásnál oxygén erős le­adása által azonnal fölismerhetők. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás gázizzófény számára való izzótes­tek előállítására, azáltal jellemezve, hogy a világító sók oldataival impreg­nált tömlők nátriumszuperoxyddal való utókezelésnek vettetnek alá. PALLAS RÉ87VÉN/ TÁRSASÁG NVCMDÁJA 3UDAPE6FE**

Next

/
Thumbnails
Contents