59199. lajstromszámú szabadalom • Újítások önműködő vasúti kikapcsolókon

Megjelent 1913. évi április hé 14-én. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59199. szám. V/b. OSZTÁLY Újítások önműködő vasúti kocsikapcsolókon. DR CIÜPE AURÉL ÜGYVÉD LÚGOSON ÉS HELGIU PÉTER ÉPÍTÉSZ ALKENYÉREN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 23-ika. Jelen találmány azon ismert önműködő vasúti kocsikapcsolókra vonatkozik, me­lyeknél mindegyik kocsin egy függélyes tengely körül elforgatható kapcsolóhorog van elrendezve, mely horgok rugók ,által rendes helyzetükben tartatnak és oly föli­futófölülettel bírnak, hogy a két kocsi ta­lálkozásánál a két horog egymást oldalt el­nyomj a, míg a horgok egymásba akadnak, mire a rugók a horgokat ismét nyugalmi helyzetükbe nyomják és ezáltal a kapcsolást létesítik. Jelen találmány ezen ismert kapcsolók javítását, illetve szerkezetük egyszerűsí­tését célozza. A rajzon a találmány szerinti kapcsoló az 1. ábrán oldalnézetben és a 2. ábrán fölülnézetben van föltüntetve, míg a 3. és 4. ábra a kapcsolóhorog oldal- és perspektiv nézetét mutatja. A vonórúdon a függélyes (a) csap körül lengethető (b) kapcsolóhorog a találmány értelmében egy (c) mélyedéssel bír, melybe a vonórúd (d) nyúlványa behatol. A (d) nyúlvány a kapcsolóhorognak kapcsolás előtti rendes helyzetét határolja, amennyi­ben az (e) rúgó a (b) horgot ezen (d) nyúl­ványhoz szorítja úgy, hogy a (b) horog ezen helyzetben biztosan és szilárdan tartatik. Hogy már most a kapcsolásnál a (b) horog a szomszédos kocsi (d) nyúlványába ne ütközzék, a (.b) horgon a (c) mélyedés van kiképezve, mely oly bő, hogy a szükséges játékot is lehetővé teszi. A találmány egy további tárgya a (kap­csolóhorgokat a kapcsolás oldásánál való széthúzószerkezet, mely lényegében egy, a kocsin forgathatóan ágyazott (f) tengely­ből áll, mellyel egy (g) lánc vagy hasonló van összekötve, melynek másik vége (h)­riál a kapcsolóhorogra van erősítve. Az (f) tengely forgatásánál a lánc a tengelyre csavarodik, miáltal a (b) horog oldalt moz­gattatik, úgy, hogy a kapcsolás nyílik. A tengely szabadon bocsátásánál az (e) rúgó a (b) horgot ismét visszanyomja, amidőn a (g) lánc a tengelyről ismét lecsavarodik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás önműködő vasúti kocsikapcsoló­kon, melyek egy függélyes tengely kö­rül oldalt kilengethető és fölfutó fölü­lettel biró kapcsolóhoroggal bírnak, jel­lemezve azáltal, hogy a kapcsolóhorog egy (c) mélyedéssel bír, melybe-a kap-

Next

/
Thumbnails
Contents