59193. lajstromszámú szabadalom • Gépfegyverzávárzat

Megjelent 1913. évi április hé 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59198. szára. XIX/b. OSZTÁLY. Gépfegyverzávárzat. DEUTSCHE WAFFEN- UND MUNITIONSFABRIKEíJ CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 január hó 20-ika. Jelen találmány tárgya • gépfegyverzá­várzat, ill. az ütőszög rugóinak és nyugasz­emelőjének sajátos kiképzése. A találmány célja abban áll, hogy , a hosszabb használat után eddig bekövetke­zett rúgótöréseket elkerüljük és a rugók­nak könnyebb behelyezését és kicserélését tegyük lehetővé külön szerszámok nélkül és anélkül, hogy a nyugaszemelőn és ütő­szögön kívül más alkatrészeket kelljen el­távolítani. A találmány lényege abban áll, hogy a nyugaszemelő és ütőszög számára egy kö­zös tekercsrúgó van alkalmazva ,és hogy a nyugaszemelő maga olyként van alakítva és elrendezve, hogy a rúgó az ütőszög egy toldata és a nyugaszemelő vége között fekszik és a nyugaszemelő csapjának eltá­volítása, továbbá a zárótörzsök csekély lenyomása után a nyugaszemelő kivehető és kicserélhető. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példaképeni foganatosítási alakja van hosszmetszetben két különböző állás­ban föltüntetve. Az (o) billentyű részére külön kis (r) rúgó van alkalmazva. A (d) ütőszög moz­gatására az (i) tekercsrúgó szolgál, mely egyik végével az ütőszög (k) ütközőjéhez támaszkodik. A rugóba, ennek másik ivé­géről az ékalakú fejjel ellátott (1) szög van bedugva, melynek fejét az (i) rúgó az (f) nyugaszemelőnek megfelelően ékalakú­lag meggörbített végéhez szorítja. A (d) ütőszög az (f) nyugaszemelő fejéhez al­kalmazkodó (e) bevágással van ellátva. Az 1. ábra a závarzatot elsütés után mutatja. Az (m) zárótörzsök zárva van, az (n) kakast pedig az (o) billentyű fölszabadította és a (d) ütőszöget az (i) rúgó előrehajtotta. A 2. ábra a závárzatot fölhúzott állásá­ban mutatja. A závárzat nyitva van, a megfeszített (n) kakast az (o) billentyű megakasztja és az ütőszög (e) kivágásába j az (f) nyugaszemelő feje kapaszkodik. A j nyugaszemelőnek az (e) kivágásba való be-i szorítását az (i) rúgó által szorított (1) ékalakú fej és az (f) nyugaszemelőnek fer­dén görbített vége együtt eszközli, amint a sülyedő (m) zárótörzsök az (f) nyugasz­emelő fején alkalmazott fogantyúszerű (y) toldatot elereszti. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gépfegyverzávárzat, jellemezve azáltal, hogy az ütőszög és a nyugaszemelő szá­mára egy közös, célszerűen tekercs­alakú rúgó van alkalmazva.

Next

/
Thumbnails
Contents