59156. lajstromszámú szabadalom • Szögek nélkül fölerősíthető patkó

Megjelent 1913. évi április hó 9-éii. MAGY. ^ KIK. SZABADALMI jHm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59156. szám. xx/b. OSZTÁLY. Szögek nélkül fölerősíthető patkó. KAPLÓCZKY JÁNOS CS. ÉS KIR. PATKOLÓMESTER BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 január hó 17-ike. , A találmány tárgya olyan patkó, mely szögek nélkül, tehát anélkül erősíthető föl i az állat patájára, hogy utóbbit keresztül- i lyukasztani kellene. E célra a "megfelelően módosított patkó 'olyan fölerősítő berendezéssel van ellátva, mely a patát elül szorosan körülfogja és a patkó mozdulatlan helyzetét biztosítja. A találmány tárgyának egy példaképen választott kiviteli alajkja a mellékelt rajzon van bemutatva, melyen az 1: ábra a patára erősített patkót fölül­nézetben, a 2. ábra oldalnézetben a pata föltünteté­sével, a B. és 4. ábrák a patkó fölerősítő hevede­rét kiegyenesítve fölül és oldalnézetben, végül az 5. ábra a pata alsó lapját a patkó föl­erősítéséhez szükséges kimetszésekkel tün­teti föl. A lényegében szokásos alakú, vas- vagy acélból készült (1) kapaszkodó és (l1 ) sa­rokszögekkel fölszerelt (2) patkó a talál­mány értelmében három, fölfelé nyúló, ék­alakú (3) szemölccsel bír, melyek befogadá­sára a pata alsó lapját három (31 ) bevá­gással kell ellátni (5. ábra). A (2) patkóra továbbá, a találmány értelmében elül egy | .megfelelő domborodású (4) kávalemez van j (5) csukló körül elforgathatóan erősítve, Í mely csukló sima elhelyezkedése céljából a patát elül (51 ) kimetszéssel kell ellátni (5. ábra). A (2) patkón végül két oldalt, a (3) szemölcsök mellett, egy-egy fölfelé vé­konyodó ferde (6) nyúlvány van kiképezve, melynek befogadására a patát szintén meg­felelően le kell metszeni. Ezen nyúlványok egy-egy (7) hosszlyukkal bírnak, melyekbe a két részből álló rugalmas acéllemezből készült, a patát elül körülvevő (8) megerő­sítő heveder két végének hosszúkás fejű (9) gombjai (1., 3., és 4. ábrák) illeszthetők be. A (8) heveder középen, köralakú fura­tokban végződő (10) hosszhasítékkal bír, mely a már említett (4) kávalemez (41 ) gombjának befogadására és ezzel a káva­lemeznek, illetőleg a patkó mellső részé­nek szilárd a hevederrel való összefoglalá­sára szolgál. A heveder két része a (81 , 81 ) nyúlványokon keresztülmenő (11) csavar segélyével erősíthető egymáshoz, mely­nek meghúzásával, minthogy az egyik (81 ) nyúlvány csavaranya gyanánt van ki­képezve, a (8) heveder és vele a patkó szorosan a patára illeszthető. Célszerűen a (8) hevedert alkotó acélszalag két végéhez (9a ) csapok segélyével csuklósan van erő-

Next

/
Thumbnails
Contents