59137. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tűzveszélyes folyadékoknak szivattyúüzem segélyével, törésálló csővezetékek alkalmazásával való robbanásmentes tárolására

- 2 nal megszakíttatik úgy, hogy a (6) tartály­ból a (9) csővön át az (n) neutrális folya­dék nem folyhat az (1) tartályba és így többé a tűzveszélyes (f) folyadék sem szál­líttatik tovább. Ennek következtében a tűz­veszélyes folyadék a törés helyén még ak­kor sem folyhatik ki, ha a (2) cső az (5) köpeny törési helyén meg is sérül. Magától értetődik, hogy a föntleírt beren­dezés még sok más alakban is foganato­sítható. SZABADALMI IGÉNY. A 49286. számú törzsszabadalomban védett berendezésnek egy további kiképzése tűzveszélyes folyadékoknak szivattyú­üzem segélyével, törésálló csővezetékek alkalmazásával való robbanásmentes tá­rolására, jellemezve egy szivattyú által, melynek a tűzveszélyes folyadék szá­mára szolgáló csővezeték köpenyének belsejével összekötött szívócsöve egy, a neutrális folyadékot tartalmazó tartályba vezet, míg a szivattyúnak nyomóveze­téke egy, minden oldalról zárt, a tűz­veszélyes folyadékot tartalmazó és az ezt továbbító csővel összekötött, ez utób­binak köpenyétől elzárt tartályba torkol. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents