59120. lajstromszámú szabadalom • Eljárás használati tárgyak fertőtlenítésére

Megjelent 1913. évi április hó 7-én. MAGY. , KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59120. szám. XXI/b. OSZTÁLY. Eljárás használati tárgyak fertőtlenítésére. VON DER MÜLBE OTTÓ ÍRÓ DRESDA/M NIEDERWARTHÁBAN. A bejelentés napja 1911 junius hó 22-ike. Elsőbbsége 19Í0 szeptember hó 15-ike. Találmányom tárgya eljárás használati tárgyak, mint telefonhallgatók, szerszámok, műszerek, kocsipárnák, klozettülések stb. fertőtlenítésére és lényegében véve abban áll, hogy valamely erélyesen ható és a hasz­nálati tárgy használatát közvetlenül a föl­vitel után lehetővé tevő fertőtlenítő anyag­nak valamely azonnal elillanó és e közben a fertőtlenítő anyagot finoman elosztó folya­dékkal való keverékét használjuk a fertőt­lenítés végzésére, amennyiben az a fertőt­lenítendő tárgyra folyadék alakjában fino­man szétosztott állapotban fölvisszük Ezt az eljárást mindenhol alkalmazhatjuk, hol az egyes tárgyakat, melyeket sokféle ember használ és melyeknél ezek alapos fertőtlenítése szükséges, oly módon akarjuk fertőtleníteni, hogy permetezés által egész fölületüket megnedvesítjük, de emellett azo­kat a fertőtlenítés után azonnal használ­hassuk. A eljárás foganatosítására használt fer­tőtlenítő szer előállítása akként történik, hogy oly folyékony anyagokat keverünk alkalmas keverési arányban egymással, me­lyek egymással jól keverődnek és melyek közül az egyik valamely erélyes hatású fertőtlenítőszer, a másik pedig a keverék gyors elpárolgását idézi elő, mimellett ehhez a két anyaghoz még valamely tetszőleges illatszert is adhatunk. így pl. lehet diaethyl­oxydot (C2 H6 20) metaldehyddel (H C 0 H) keverni és a keveréket valamely megfelelő illatszerrel illatosítani. Magától érthető, hogy ezeket az anyago­kat nem folyékony állapotban is lehet ke­verni és a keveréket magát folyékonnyá tenni, mely esetben egyrészt szintén folya­dékot fogunk a fertőtlenítendő tárgyra föl­vinni, másrészt pedig azt is biztosítjuk, hogy a folyadékrészecskék azonnal elillannak, amint a fertőtlenítendő tárgyat érik és hogy a fertőtlenítő anyag ezen egyenletesen és igen finoman oszlik szót, a fertőtlenített tárgy* pedig azonnal használhatóvá válik. Hogy tehát a fertőtlenítendő tárgyakon a baktériumokat megöljük és a tárgyak azon­nal használhatókká váljanak, csakis evvel a keverékkel kell a tárgyakat porlasztó használata mellett bepermetezni. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás használati tárgyak, mint telefonhall­gatók, .szerszámok, műszerek, kocsipár­nák, klozettülések stb. fertőtlenítésére, azáltal jellemezve, hogy valamely eré­lyesen ható fertőtlenítő anyagnak vala-

Next

/
Thumbnails
Contents