59112. lajstromszámú szabadalom • Átfordító szerkezet regenerátorkemencék gázszelepei számára a szelepházban átfektethető haranggal

Megjelent 1913. évi április hó 7-én. MAGY. KIK. SZABADALMI Ujj a HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59112. szám. II/c. OSZTÁLY. Átfordító szerkezet regenerátorkemencék gázszelepei számára a szelepházban átfektethető haranggal. MASCHINENBAU-AKTIENGESELLSCHAFT TIGLER CÉG DUISBURG-MEIDERICHBEN. A bejelentés napja 1911 október hó 27-ike. Találmányunk tárgya átfordítható szer­kezet regenerátorkemencék gázszelepei szá­mára, a szelepházban átfektethető harang­gal és lényegében abban áll, hogy a ha­rang átfektetésére elektromos hajtómű szol­gál, mely a harang végső helyzeteiben az áramot önműködőlég megszakítja. A mellékelt rajzon találmányunk tárgyá­nak egy példaképeni kiviteli alakja van föltüntetve, még pedig az 1. ábrán oldalnézetben, 2. ábrán alaprajzban, a 3. ábrán pedig a 2. ábra A—A vonala szerinti metszetben. A gázszelep (a) alsó lapja ismert módon, a gázcsövek kapcsolására szolgáló három (b) nyílással és a (c) vízcsatornákkal van etlátva, mely utóbbiakban a (d) szeleptok és az (e) harang fekszik úgy, hogy tömí­tetten zárnak. Az (e) harang végső hely­zeteiben a középső gázvezetéket a két szél­sők egyikével köti össze. A harang átfek­tetésére az ennek mindkét oldalán elrende­zett (f) károk szolgálnak, melyeken a ha­rang a (g) csapok révén lengethetően van fölfüggesztve. Két-két (f) kar közös (h) ten­gelyre van ékelve, mely (h) tengelyek egyi­kéhez az (i) kar van erősítve, mely a (k) tolórúd révén az (m) forgattyúval kapcso­latos. Ezen utóbbi az (o) végtelen csavaros hajtómű és a (p) rugalmas kapcsolás révén a (q) elektromotor által hajtatik úgy, hogy a forgattyú a (k) rúd és az (i) kar révén a harangot átfekteti. Az (i) kar csapja a (k) rúd hosszúkás csaplyukában foglal he­lyet, mely elrendezés folytán a (q) mótor az (e) harang átfektetése- után tovább fo­roghat, a következő átfektetésnél pedig üre­sen indulhat. Az (e) harang az (s) ellensúlyokkal majd­nem teljesen tehermentesítve van úgy, hogy átfektetése kevés erőt igényel. Hogy a harang a végső helyzet elérése­kor megállíttassék, az (m) forgattyún egy (n) görgő, van elrendezve, mely midőn a harang egyik véghelyezete közelébe ér, az (nl, n2) csapok körül forgatható (wl, w2) emeltyűk egyikét magával viszi és ezáltal a (vl), illetve (v2) rudak révén velők kapcsolatos (tl, t2) kikapcsolok egyikét, forgóáram esetén pedig az (xl, x2) jelző­lámpa segédkapcsolóját is működésbe hozza. Jelen kiviteli alaknál az elektromotor a harang minden átfektetésekor a (tí, t2) ki-

Next

/
Thumbnails
Contents