59100. lajstromszámú szabadalom • Dákókupak

Megjelent 1913. évi április hó 5-én MAGY. KIR. SZABADALMI fffj g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59100. szám. XX/g. OSZTÁLY. Dákókupák. GONDA FERENC MŰSZERÉSZ ERZSÉBETFALVÁN. A bejelentés napja 1912 április hó 15-ike. A jelenleg alkalmazásban lévő olcsóbb j kiállítású ragasztás nélküli dákókupakok i hátránya, hogy a gumi elkopása után az egész dákókupák használhatatlanná válik, a kicserélhető gumival készült kupakok pedig aránylag drágán állíthatók elő. A jelen találmány szerint készült dákókupák elko­pott gumija újjal pótolható és előállítása mégis igen kevésbe kerül, tehát a fönt emlí­tett hátrányokat kiküszöbölve, minden tekin­tetben kifogástalan dákókupakra teszünk szert. Mellékelt rajzon az 1. ábra a jelen találmány értelmében ké­szült dákókupák hosszmetszete, a 2. ábra pedig a gumit tartó hüvely elöl­nézete. Az (a) gumi a (b) hüvely (c) karimájába helyeztetik be, mely (b) hüvely a (d) hossz­réssel és külső kerületén csavarmenetekkel van ellátva. A (b) hüvelyt az (e) ' belülről csavarmenetekkel ellátott hüvelybe csavar­juk be. A (b) hüvely külső átmérője nagyobb i mint az (e) hüvely belső átmérője, így tehát becsavarás után a (d) hosszrés keskenyebbé válik, a (b) hüvely kerülete pedig fölveszi az (e) hüvely belső kerületének nagyságát, miáltal az (a) gumi helyzetében megszilár­díttatik. Az (e) hüvelyt az (f) dákó végére csavarjuk föl. Az elhasznált gumit igen egyszerűen oly­kép cseréljük föl újjal, hogy a (b) hüvelyt kicsavarjuk, mire az (a) gumi a (c) karimá­ból kivehető. SZABADALMI IGÉNY. Dákókupák, jellemezve azáltal, hogy a gumit hosszréssel és külső csavarmenetekkel éllátott hüvely karimájába helyezzük és - ezen hüvelyt a gumi szilárdítása céljá­ból egy másopik, kisebb átmérőjű s belső csavarmenetekkel ellátott hüvelybe csavarjuk. / (1 rajzlap melléklettel.) FAILA6 RÉSZVÉNY MBSASÁO Í')CMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents