59062. lajstromszámú szabadalom • Biztosítóberendezés négyszögletes tekercsekkel bíró olajtranszformátorok számára

Megjelent 1913. évi március lió 31-én. MAGY. ffeg. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59062. szám. Vll/g. OSZTÁLY­Biztosítóberendezés négyszögletes tekercsekkel biró olaj transzformátorok számára. BLÁTHY OTTÓ TITUSZ MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 október hó 23-ika. Igen nagy teljesítményű transzformáto­roknál rövidzárlat föllépése alkalmával bi­zonyos esetekben rendkívül nagy elektro­dinamikus erők keletkezhetnek, melyek négyszögletes tekercseknél ezeknek hossz­oldalain veszélyes deformációkat okozhat­nak. Egy többszárú transzformátor egymás mellett f ekvő szárain lévő tekercseknek egy­más felé fordított oldalain (1. és 2. ábra) ezen erőket könnyen lehet (a) szigetelő ta­maszt-ókkal ellensúlyozni, melyeket a (c, c)' transzformátortekercseknek egymás felé fordított (b, b) fölületei közé szorosan be­ékelünk, mivel a (d, d) nyilak irányábjan föllépő erők az (a) szigetelő támasztókat nyomásra veszik igénybe, amelynek azok könnyen ellenállhatnak. A tekercsek külső (e) hosszoldalainak megtámasztása azon­ban, különösen olajtranszformátoroknál nagy nehézségekkel jár. A jelen találmány szerint a transzformá­tortekercseknek külső hosszoldalait azáltal biztosítjuk az elektrodinamikus taszítóerők hatása ellen, hogy a szigetelő támasztó­testek a transzformátortekercsek külső hosszoldalaira oldható szorítószerkezetek segélyével vannak szorítva, amelyek a transz­formátor olajtartályának oldalfalain lelnek ellentámaszt. A mellékelt rajz 3. és 4. ábrája ia talál­mány tárgyának egy példaképeni fogana­tosítási alakját mutatja hosszmetszetben és alaprajzban.x A négyszögletes (c) tekercsek küliső (e) hosszoldalai a szigetelő (h) támasztókkal vannak megtámasztva, amelyek az (i) csa­varok segélyével szoríttatnak a tekercsek­hez. Az (i) csavarok az olajtartály (g) fa­lának csavaranyáin vannak keresztülve­zetve és kívülről szoríthatók, ill. lazítha­tok meg. A transzformátornak az olajtartályba való behelyezése és a szigetelő (h) tá­masztóknak a transzformátor és az (i) csavarok közé való berakása után, a csa­varokat, erősen megszorítjuk. Az (i) (csa­varok meglazítása után a transzformátort könnyen kiemelhetjük az olajtartályból. A (h) támasztók a transzformátorral össze is lehetnek kötve olyként, hogy ezzel együtt helyezhetők be és emelhetők ki a tartály­ból; azonban ezen összeköttetésnek nem kell számbavehető szilárdsággal bírnia, mert a föllépő elektrodinamikus erőket az (i) csavarok veszik föl. Nem jár nehézséggel az, hogy iaz olaj­tartálynak a kellő szilárdságot adjuk ahhoz, hogy laz (i) csavarok által reá ját-

Next

/
Thumbnails
Contents