59033. lajstromszámú szabadalom • Patkó

Megjelent 1913. évi március hé 87-én. MAGY. ^ KIR szabadalmi keh hivatal SZABADALMI LEIRAS 59033. szám. I/b. OSZTÁLY. Patkó. tbebereb ferenc cipész wilhelmsburgban. A bejelentés napja 1912 március hó 18-ika. A találmány tárgya hegymászó-, vadász- I és hócipőkhöz stb. való patkó, mely egy- | felől biztosabbá teszi a járást sziklás tala- j jon, másfelől megakadályozza a jégen való elcsúszást, Az erre a célra ezideig hasz­nált cipőpatkóknak az volt a hátrányuk, | hogy a járófelületükön alkalmazott fogak gyorsan elkoptak s ezáltal hatástalanokká váltak, azonkívül az is gyakran előfordult, hogy a patkó fogazott széléből egyes da­rabok kitöredeztek. Ezen hátrányokat meg­szünteti a jelen találmány, mely abban áll, hogy az egy darabból előállított patkóknak mindkét oldalát fogakkal látjuk el azon célból, hogy az egyik oldalon lévő fogak elkopása után a patkot megfordítva, .an­nak másik oldalát használhassuk. A mellékelt rajz példa gyanánt két Jci­viteli alakját tünteti föl a patkónak, és pedig az 1. ábra oldalnézetben, a 2. ábra fölülnézetben, a 3. ábra pedig keresztmetszetben mu­tatja a patkót, míg a 4. ábra egy második kiviteli alakot ábrá­zol fölülnézetben. A kovácsolt vasból, öntött vasból vagy acélból egy darabban előállított patkó, melynek alakja és nagysága megfelel a sarok méreteinek, fogazott (1) széllel van ellátva. A sarkon vaíó megerősítés céljá­ból a patkóra (2) fülekét, vagy körmöket alkalmazunk. A (2) fülek síkjából úgy föl­felé, mint lefelé fogak állanak ki úgy, i hogy ezek a sarok fölületétől fölfelé és lefelé haladnak. A fogak ilyen módon való elrendezésének az a célja, hogy a (3) fog­sor hegyeinek lekopása után a patkót meg­fordíthassuk és á másik oldalon kiálló (4) fogsort használhassuk. Hogy a patkó oldalirányban! igénybe­vétel alkalmával el ne hajoljon, ill. e|l ne törjön, ezért annak két szárát egy szintén fogazott (5) kereszthíddal kötjük össze. Mivel a fogakat a közöttük hagyott hé­zagok gyöngítik, előfordulhat az az eset, hogy egyik vagy másik fog kitörik. Ennek megakadályozása céljából két-két fog kö­l zött a második kiviteli alak szerint >(6) vastagításokat alkalmazunk. A patkót egy tetszőleges csavarhúzó segélyével minden fáradság nélkül le lehet velnni a sarokról és megfordítva újból használni tehet. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Patkó, azáltal jellemezve, hogy az egy darabból előállított cipőpatkó mindkét oldallapján (1) fogakkal van ellátva.

Next

/
Thumbnails
Contents