59032. lajstromszámú szabadalom • Vonós hangszer éneklő hanghoz hasonló hangszinezet előállítására

Megjelent 1913. évi március hó 27-én. iMAGY. ggj KIR. SZABADALMI fgjffi 1 HIVÁTAL SZABADALMI LEÍRÁS 59032. szám. IX/d. OSZTÁLY. Vonóshangszer éneklő hanghoz hasonló hangszínezet előállítására. DR THOMASTIK FERENC MÉRNÖK ÉS KÍSÉRLETEZÉSI MŰHELYTULAJDONOS WIENBEN. Pótszabadalom az 56270. sz. törzsszahadalomhoz. Bejelentét ének napja 1912 március hó 4-ike. Az alábbiakban ismertetett átvivőszer­kezetnek az 'a célja, hogy vonós hangsze­reknél a födelet és a feneket egyidejű­leg ellentétes irányú rezgésbe hozza. Tapasxtalatilag megállapítottuk, hogy je­len átvivőszerkezetnek szabályos működése csak akkor következik be, ha egyrészt a hangolőbotnák alsó végét .— mint ezt jaz 56270. számú törzsszabadalomnál tettük — el nem mozgatható módon (enyvezzük be, másrészt pedig, ha egy emelkedett húr­tartórnyereg alkalmazása által — miként ezt a törzsszabadalomban ugyancsak meg­tettük — a húrok fölfekvési szögének szimmetriasíkját a nyereg síkjába helyez­zük, minthogy közönség^shúrtartó-nyereg­nek alkalmazásánál a hangolóbot nem hosszirányú, mint ez működéséhez szüksé­ges, hanem, keresztirányú impulzusokat kap. Ha a vonót a húrokon a rajzban föltün­tetett (1) kettős nyíl irányában húzzuk, akkor a (t) nyeregnek szárnyai és lábai egymás felé rúgóznák, miként ezt az (m) és (ml), továbbá (n) és (nl) nyilak mutat­ják. A nyeregnek ezen ringó mozgása az elméleti (o) forgáspont körül történik és minden egyes féllengésnél fölváltva, a (c) basszusgerendára es (k) hangolóbotra gyar­korol impulzust az (m2) és (n2) jkettős­nyíl irányában. Ezen impulzusok, minthogy a hangolóbot az (s) kivágáson keresztül a vonóshangszer födőlapjából kinyúl és köz­vetlenül a nyereglábnak fölfekvési fölü­letéül szolgál, teljesen szigeteltetnek és az (e) födélre és (f) fenékre az (m3) és (n3) kettős nyilak irányában teljes tiszta­ságban vitetnek át. A fél hullámhossz menetkülönbsége a födélnek és fenéknek egymás felé való és egymástól távolodó kilengését eredmé­nyezi, a bezárt levegőmennyiség sűrítte­tik, és ritkíttatik és a külső levegő a (q) hangnyílásokon keresztül a létesített hang rezgésszámának megfelelő lökéseket kap, miknek jelenléte szabályozható gázláng segélyével kihúzható. A nyereg pontos elhelyezése céljából mindkét lábán kivágásokkal van ellátva, melyek a födélben, illetőleg hangolóbot­ban elhelyezett és beenyvezett (u) és (ul) rögzítőpeckekre illenek. A (k) hangolóbot fölső végén kopás ellen való megvédés cél­jából keményebb anyagból (pl. ébenfából, szárúból, csontból stb.-ből) való (b) tárcsa van fölragasztva, alsó vége pedig (i) basz­szusgerendába vagy basszusgerendaread-

Next

/
Thumbnails
Contents