57958. lajstromszámú szabadalom • Kályhacső a távozó füstgázok melegének kihasználására

Megjelent 1913. évi november lió 22 -én . MAGY ^ KIR - SZABADALMI bg hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 57958. szám. n/h. OSZTÁLY. Kályhacső a távozó füstgázok melegének kihasználására. HOLCZER FÜLÖP VENDÉGLŐS BARCSON. A bejelentés napja 1912 január hó 25-ike. Jelen találmány tárgya újítás kályha­csöveken, a távozó füstgázok melegének kihasználására; ennek egyik kiviteli alakja mellékelt rajzon látható. Lényege, hogy a (b) függélyesen emelkedő kályhacső, mely alsórészén a kályhához való csatlakozása (c)csőnyúlvánnyal fölsőrészén pedig a kürtőbe való csatlakozása (d) csőnyúlvánnyal van ellátva, föl van szerelve egy benne köz­pontosán végig vonuló kisebb átmérőjű (e) csővel, mely a (b) cső alsó és fölső végét elzáró (f) födőlapokon légmentesen keresztül­hatol. Az (e) csőnek alsó és fölső vége tehát nyitott. Az (e) cső alsó vége célszerűen le­nyúlik közel a padló színéig, fölső vége pedig a (b) esővel egymagasan végződik. A fűtőgázok (c) csőnyúlványon lépnek be és (d) esőnyúlványon távoznak, közben pedig erősen fölmelegítik az (e) csövet, miáltal abba,n hatályos légáram keletkezik, mely a füstgázokat lehűti, a szoba levegőjét pedig egyenletesen fölmelegíti. Ezen elrendezés folytán a közönséges vas­kályhák sokkal tökéletesebbekké válnak, mivel a szoba levegőjét nemcsak sugárzás, hanem légkeringés útján is melegítik. Különös előnye a találmánynak olcsósága és egyszerű nem romló volta. Jelen találmány az ismertetett kiviteltől számos eltéréssel is készíthető, anélkül, hogy ezáltal lényegében változást szen­vedne. így például ezen berendezés kettős­kályhacsöveknél is alkalmazható. SZABADALMI IGÉNY. Kályhacső, a távozó füstgázok melegének kihasználására, jellemezve azáltal, hogy a kályhacső alsó és fölső végét elzáró (f) lapokon gázmentesen hatol át a (b) kályhacső belsejében célszerűen köz­pontosán elrendezett, két végén nyitott (e) cső, melynek alsó vége célszerűen leér közel a padló színéig azon célból, hogy a füstgázok melegének hatására ezen (e) csőben hatályos légáram kelet­kezzék, miáltal a szoba levegője egyen­letesen melegszik, a füstgázok melege pedig jobban kihasználtatok. 1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMtWUA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents