57947. lajstromszámú szabadalom • Feszítőszerkezet a munkadaraboknak forgatására szakaszosan ható hengerekkel és állandó előretolással dolgozó hengerjáratok számára

Megjelent 1918. évi november hó 22-én. MAGY ^ KIR szabadalmi jerf hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 57947. szám. xn/e. OSZTÁLY. Feszítőszerkezet a munkadarabnak forgatására szakaszosan ható hengerekkel és állandó előretolással dolgozó hengerjáratok számára. MANNESMANNRÖHREN-WERKE CÉG DÜSSELDORFBAN. A bejelentés napja 1912 márcias hó 6-ika. Csöveknek tövis fölött történő kinyúj­tására szolgáló hengerjáratoknál, melyek­nél a tövist és a munkadarabot; a henge­reknek egymást gyorsan követő működési időszakai között rendkívüli rövid idő alatt kell bizonyos iszöggel elforgatni, eddig a tövistartó és valamely állandóan forgó J hajtótengely között egy, órarúgó módjára kiképezett, hajlításra 'igénybe vett é§ a tö­vistartó körül elrendezett rúgó van bekap­csolva. Mikor a nyújtási időszak alatt a henge­rek a munkadarabnak forgását meggátol­ják, az említett rúgó megfeszül és ;a munkadarabot, amint ez szabaddá válik, a hengerek között 'elforgatja. A tövis és az egyenletesen forgó hajtótengely között elforgatja. A tövis jés az egyenletesen forgó hajtótengely között alkalmazott ru­galmas kapcsolatnak 'olyannak kel lennie, hogy több -egymást követő elfordulást en­gedjen meg, mert az alatt a rendkívül rö­vid időszak alatt, mely alatt a hengerek szabadon hagyják a munkadarabot és a megfeszített rúgó ezt elforgatja; a rúgó feszültségét csak részbein veszti el. Mikor a hengerek ismét munkát végeznek, a rúgó megereszkedése megszűnik úgy, hogy a rúgó a most következő munkaszak alatt nagyobb mértékben feszül meg, mint előbb és így tovább. A rúgót tehát úgy kell méretezni, hogy rugalmas alakváltozásai a hengerek egy munkaszakasza alatt föllépő igénybevétel többszörösének feleljen meg. A jelen találmány szerint a feszítő szer­kezetet alkotó rúgó torziós rúgó, vagyis oly rúgó alakjában van kiképezve, mely egy vagy több, rúdalakú részből áll és mely az ürös hajtótengelybe van szerelvei, a rúgó egyik végén a tövistartóval, má­sik végén pedig a forgó ürös tengellyel van összekötve. ! A feszítő rúgó új kiképezése és elren­dezése az eddigi hajlításra igénybe vett rugókkal szemben a, következő előnyöket biztosítja: -1. Rúdalakú torziós rugókat a rúdmé­retnek, a rudak számának vagy hosszának megválasztásával bármily ' teljesítményre lehet szerkeszteni; ezenkívül az anyagfe­szültség is oly alacsony határok között tartható, hogy a rúgó tartóssága igen nagy. A rúgó súlyának nagyobbítása nem hátrányos, mert ;a rúgó a forgási tengely­ben van alkalmazva, tehát a tömegnyoma­tékai káros hatást nem gyakorolhatnak. A tövistartó körül elrendezett hajlításra igénybe vett rúgónál ellenben a teljesít-

Next

/
Thumbnails
Contents