57943. lajstromszámú szabadalom • Mótoros eke forgatott talajfordító korongokkal

Megjelent 1918. évi november hó 22-én. K.IR MAGY SZABADALMI hivatal SZABADALMI LEIRAS 5794B. szám. X/a. OSZTÁLY. Mótoros eke forgatott talajfordító korongokkal. LANDR1N MARCEL MÉRNÖK SOISSONSBAN. A bejelentés napja 1911 november hó 7-ike. Elsőbbsége 1910 november hó 19 íke. A találmány tárgyát javítások teszik oly mótoros ekéken, melyeknél a vonó motor forgató hatása lalatt álló talajfordító ko­rongok a vonógép keretéhez csuklósan kapcsolt 'keretre vannak szerelve. E javítások a következők: 1. Az lekekeret a vonjógép keretével min­den irányban forgatható csuklószerkezet segélyével van összekötve, oly célból, hogy a vonógép a talaj egyenetlenségednek mag­felelően kitérhessen anélkül, hogy az eke­keret munkahelyzetét befolyásolná. 2. Kellő rézsútos helyzetben elrendezett szabályozható oldalkerék lalikalmazása oly módon, hogy 2bTi <X2i utolsó barázda fenekén gördül és meggátolja a talaj fordító koron­goknak 'a talajtól oldalirányban való el­távolodását. A mellékelt rajzon ezen javítások foga­natosítási alakja látható. Az 1. ábra az eke hátsó részének oldalné­zete, a 2. ábra fölülnézete, a 3. ábra végnézet és részben metszet a 2. ábrának 3—3 vonala szerint, a 4. : és 5. ábrák az ekekeiet és a vonógép kerete közötti kapcsolószerkezetet hossz-, illetve "harántmetszetben föltüntető rész­letrajzok. Az (a) talajfordító korongokat az (al) tengely hordja, mely a (b) szelencében megerősített (bl, b2) csövekből alkotott háromszögalakú keiet végén van elren­dezve, mely csövek végeinek összekötte­tésére a talajfordító korongokat fölül át­hidaló (b3) harántcső szolgál. Ezen 'ekekeretnek a vonógép (c) kereté­vel való összeköttetésére az említett (b) szelence szolgál, mely a (d) gyűrűn (4. és 5. ábrák) alkalmazott (dl, d2) csapokon elfordulhat. Ezen (d) gyűrű egy másik (e) gyűrűnek (el, iel) csapjain foroghat, mely (e) gyűrű maga is szabadon foroghat az (f) hüvely körül, mely a vonógép (c) keretéhez van erősítve. A (g) hajtótengely az (a) korongokat a (g2) kúpkerék, a függélyes (g4) tenge­lyen (1. ábra) elrendezett (g3, g5) kúp­kerekek^és az (a) korongok tengelyére föl­ékelt (g6) kúpkerék közvetítésével hajtja; ezer. (g) tengely két részből áll, melyeket a (gl) kardáncsuklós kapcsolat köt egy­mással össze, melynek egymásra merőle­ges tengelyeji a megfelelő (dl, dl), ill. (el, el) forgási csapok síkjában vannak. Ezen kiképzés folytán az ekekeret tel­jesen független a vonógép keretének moz-

Next

/
Thumbnails
Contents