57852. lajstromszámú szabadalom • Tüzelés

Megjelent 1912. évi november hó 11-én. MAGY SZABADALMI KIK. HIVATAL szabadalmi leiras 57852. szám. II/c. OSZTÁLY. Tüzelés. BOLGIANO JOHN MAGÁNZÓ BALTIMOREBAN. A bejelentés napja 1912 március hó 26-ika. Jelen találmány tárgya berendezés erősen hevített levegőnek egy tüzelés tüzelőterébe való bevezetésére, oly célból, hogy ez a meleg levegő a meleg, nem oxydált tűz­gázokkal, a füsttel és finoman elosztott, a huzam által fölfelé vezetett finoman elosztott tüzelőanyaggal kevertessék. miáltal az el­fogyasztott levegő mennyisége növeltetik és ezáltal nagyobb tüzelőanyagmegtakarítást, valamint tökéletesebb elégetést érünk el. A találmány értelmében a tüzelésen belül egy vízszekrény van elrendezve, melynek egyik fala függélyes irányban hullámos és a tüzelés egyik falának közelében vagy azzal érintkezésben fekszik; az utóbb említett fal előnyösen üreges és a víztérrel, valamint a kazánnal összeköttetésben áll úgy, hogy a valóságban egy ezeket a tereket összekötő vízzsebet képez. A vízszekrény ezen vízzseb segélyével vagy más alkalmas módon a kazán vízterével van összekötve és a víz­szekrény hullámai légcsatornákat képeznek, melyek a rostélytól egészen a tüzelés tüzelő­terének fölső részéig terjednek. Ezek a lég­csatornák tehát vízköpenyekkel vannak el­látva, melyek a kazánnal közlekednek és a kazánvíz feszültségével és hőmérsékletével bíró vizet tartalmaznak. A csatolt rajzon egy mozdony tűzszekré­nyével kapcsolatban föltüntetett, azonban ter­mészetesen minden más kazánnál is alkal­mazható keverőberendezés a legelőnyösebb kiviteli alakjában egy a szekrényből a ros­tély szélén túl kiálló talppal van ellátva, mely a szekrény és a rostély közötti teret elzárja. Az 1. ábra a tűzszekrénynek és az ehhez csatlakozó kazánrésznek függélyes hossz­metszete; a 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala szerinti keresztmetszet, a vízszekrény és a víz­szekrény részei keresztmetszetének föltünte­tésével, amidőn a rostély egy része is lát­ható ; a 3. ábra a vízszekrény oldalnézete és a 4. ábra annak a 2. ábra 4—4 vonala sze­rinti vízszintes metszete. Az (1) tüzelés a (2) kazánon belül fekszik, azaz a tűzszekrény falai a kazán (3) víz­zsebeit képezik. A találmány lényege füg­gélyes (5) légcsatornák létesítésében áll, melyek a kazánnak vízzel töltött tagrészei által köpenyszerűen be vannak födve. A föltüntetett kiviteli alaknál a (6) víz­szekrény van elrendezve, melynek egyik oldalfala szorosan az egyik (7) tűzszekrény­falhoz fekszik. Ez a fal előnyösen a kazán egy vízzsebét képezi. A (6) szekrénynek a

Next

/
Thumbnails
Contents