57790. lajstromszámú szabadalom • Fényesítőeszköz bőr-, fémfölületek, bútorok vagy effélék számára

Megjelent 1913. évi október hó 81-én. MAGY. SZABADALMI kir HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57790. szám. XVIII a. OSZTÁLY. Fényesítő eszköz bőr-, fémfölületek, bútorok vagy effélék számára. NÁDLER LAJOS KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 december hó 5-ike. Jelen találmány tárgya fényesítő eszköz cipők vagy általában bőrből készült tárgyak, bútorok, fémfölületek vagy effélék számára. A találmány szerint előállított fényesítő eszközzel a fényesítés sokkal rövidebb idő alatt eszközölhető, mint az erre a célra eddig ismert eszközökkel. Ezt azáltal érjük el, hogy a fényesítő eszközt erősen boly­hosított szövetből vagy efféléből állítjuk elő úgy, hogy a fényesítendő fölület és a fényesítő eszköz között a dörzsölés alkalmá­val lehetőleg benső érintkezés jöhet létre. A rajzon a találmány tárgyának egy példakép vett foganatosítási alakja van az 1. ábrán oldalnézetben, részben metszve és a 2. ábrán fölülnézetben föltüntetve. A célszerűen fából készült (1) tartóra a {2) bolyhos vagy bolyhosított fölület van tetszőleges módon, pl. szögekkel megerő­sítve. Ez a (2) fölület vagy vastag, bolyho­sított szövetből, vagy pedig már a termé­szetben meglehetős bolyhos fölülettel elő­forduló termékből pl. báránybundából áll, melyet tehát csak kis mértékben kell még a fényesítő eszközön való használhatása céljából utólag bolyhosítani. Az (1) tartóra (3) lap van fektetve, me­lyet (4) csavarok segítségével nyomunk az (1) tartóra; ez a lap esetleg már magában véve elégséges a (2) fölület megerősítésére, még pedig ezen fölület széleinek az (1) tartó és a (3) lap érintkező fölületei közé való szorítása által. A (4) csavarok segítségével egyúttal az (5) fogantyút vagy nyelet is az (1) tartóra lehet erősíteni. Ezen nyélre vagy esetleg a (3) lapra célszerűen a (6) sörtecsomót vagy kis kefét alkalmazzuk. Ezzel a kefé­vel a posztót vagy effélét kenjük a fénye­sítendő tárgyra, amelyet azután a (2) fölü­let segítségével való dörzsölés által meg­fényesítünk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fényesítő eszköz bőr-, fémfölületek, bú­torok vagy effélék számára, jellemezve célszerűen fából készült (1) tartó által, melyre a fényesítendő fölületen való dörzsölés céljából báránybunda vagy más bolyhosított fölület van reáerősítve. 2. Az 1. igényben védett fényesítő eszköz foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a bolyhos (2) fölületen kívül a paszta vagy efféle fölkenésére szolgáló (6) sörtecsomó vagy kefe célszerűen a" fényesítő eszköz fogantyújára van erő­sítve. (I rajzlap melléklettől.) ®Al. A8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents