57758. lajstromszámú szabadalom • Automatikus parkettkefélő- és viaszológép

Mesjelent 1912. évi október hó 29-én. MAGY. J«!% KIR SZABADALMI jB| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57758. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Automatikus parkét kefélő- és viaszológép. RUTTKAI (ROTH) JENŐ HÍRLAPÍRÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 20-ika. Jelen találmány tárgya automatikus par­két kefélő- és viaszológép, melynél a cél­szerű vázba elhelyezett hengeres sörte ke­fék megfelelően kivitt kézierővel, vagy a gépre szerelt motorral nagy sebességgel vannak hajtva, s azonfölül a kefék célsze­rűen a kezelő egyén kívánságához mérten szintén automatikusan viaszoltatnak is. A találmány tárgyának egy példaképem foganatosítási alakját, melynél a gép haj­tása elektromotorral, a viaszolás pedig szin­tén elektromos áram hatására működő ké­szülékkel történik, a mellékelt rajzok tün­tetik föl, melyeken az 1. ábra az automatikus parkét kefélő és viaszológép előlnézetét a mótor nélkül, a 2. ábra a gép fölülnézetét a rája szerelt motorral, a 3. ábra a gép alulnézetét, a 4. ábra a gép keresztmetszetét néhány az előbbi ábrákon jelzett alkatrész elha­gyásával, az 5. ábra pedig a gép elektromos vezetékét vagyis a kapcsolási sémát mutatja. A találmány lényegében a szekrényalakú (1) vázba a (2) tengelyek révén csekély súrlódással ágyazott (3) sörtefölülettel el­látott (4) hengerekből áll, melyek egyike a tengelyére ékelt (5) és a (6) fogaskerék út- ' ján az (1) váz fölső (7) lapjára szerelt (8) motorral van kapcsolatban, mely utóbbi (6) fogaskerék a mótor (6) tengelyére van ékelve. A (2) kefetengelyek másik végein a (10) szíj, vagy kötélkorongok nyernek el­rendezést, melyek a kereszteződő (11) szíj­jal vannak ellátva. Az (1) váz (12) oldal­lapjának kinyúló (13) részeire szerelt (14) lapra a (15) solenoid tekercs van szerelve, melynek belsejében a (16) vasmagok nyer­nek elhelyezést és vezetést. Ezen (16) vas­magok külső végeihez erősített (17) húzó­közegek a (18) és (19) görgőkön való át­vezetés után a (14) lap (20) nyúlványai kö­zött mint vezetékben mozgó.(21) viaszbefogó (22) részeire van erősítve, mely viaszbefo­gót részben erre, részben pedig a (14) lapra erősített (23) rúgók állandóan fölső helyzet­ben igyekeznek tartani. A (12) oldallapokra van erősítve a gép vezetésére szolgáló (24) nyél megerősítését célzó (25) villás nyúl­ványokkal ellátott (26) hengeres hüvely az (1) váz belső részében a (4) hengerkefékkel parallel vannak elrendezve a célszerűen posztóval áthúzott (27) hengerek, melyek tulajdonképen a gép vezetésére szolgálnak s megóvják a keféket túlnagy igénybevé­teltől. Ezen (27) hengerek a (28) csapjaik i révén a (29) vázba vannak ágyazva, mely

Next

/
Thumbnails
Contents