57726. lajstromszámú szabadalom • Égési erőgép

Megjelent 1912. évi október hó 25-én. MAGY. g||s KIR. SZABADALMI jSgjg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57726. szám. V/d/8. OSZTÁLY­Égési erőgép. ALTENHOFF ALFRÉD MÉRNÖK SCHWÁBISCH-GMUNDBEN. Bejelentésének napja 1910 julius hó 16-ika. Elsőbbsége 1910 május hó 26-ika. Találmányom tárgya égési erőgép, mely­nél az égőanyag a kompresszió tartama alatt az égési tértől egy önműködő szelep révén •elzárt kamrában levegővel ke vertetik s onnan a munkahengerbe vezettetik. A mellékelt rajzon a találmány tárgya metszetben (1. ábra) annak egy részlete metszetben és nézetben, (2. és 3.) ábra van föltüntetve. A rajzon (a) a munkahenger, (b) ennek dugattyúja, (c) beszívószelep, melyen át a hengerbe légköri levegő szivatik, (d) a ki­bocsátószelep, (e) az elégető- vagy kom­pressziótér. A (g) keverőkamrába az (f) csövön át a regulátor befolyása alatt álló távszivattyú ' ÍI terhelés szerint változó mennyiségű égő­anyagot szállít ismert módon. A (b) du­gattyúnak a szívóperiodusból a kompresszió­periodusba való fordulása alkalmával a (h) szelepet a hengerben föllépő feszültség ülé­sére szorítja és á (g) kamrát elzárja. A (g) kamrában megfelelő porlasztó szerkezetek lehetnek beépítve. A kompressziónak az égőtérben való be­fejezése előtt az (i) szelep lassanként nyí­lik úgy, hogy az (1) csövön át nagy fe­szültségű sűrített levegő jut erős fojtással a (g) kamrába, ahol az ott lévő égőanyag­gal annak a munkahengerbe való beveze­tésének pillanata előtt keveredik. A leg­nagyobb kompresszió pillanatában az (i) sze­lep egészen nyitva van úgy, hogy az (1) csövön át belépő sűrített levegő teljes fe­szültségével jut a (g) keverőkamrába. Ezen sűrített levegő feszültsége nagyobb, mint az égőtérben föllépő legnagyobb kompresszió­feszültség, ennélfogva a sűrített levegő a (h) szelepet nyitja és a (g) keverőkamrában képződött égőanyaglégkeverék az (n) fuvóka­lemezen át (2. és 3. ábra) finoman elpor­lasztva az elégetőtérbe jut, ahol a kompresszió folytán fölhevített levegőben közelítőleg változatlan nyomás alatt elég, miáltal a ' (b) dugattyú visszahajtatik. Rövid idővel a holtpont elérése után az (i) szelep ismét zárul és a (g) kamrába jutott sűrített le­vegő addig expandál, amíg a nyomás az (e) elégetőtérben és a (g) kamrában kiegyen­lítődik. Miután a (h) szelep a kompresszió meg­kezdése alkalmával azonnal zárul, az égési termékek nem áramolhatnak vissza a (g) kamrába és azt nem piszkíthatják be. Azon­kívül csekély terhelés mellett sem állhat elő korai gyújtás, mert a kompresszió által fölhevített levegő nem juthat az (e) térből a (g) kamrába. Továbbá a gyújtóláng

Next

/
Thumbnails
Contents