57703. lajstromszámú szabadalom • Nyakkendő rögzítő

Megjelent 1913, évi október lió 23 én. MAGY. rfgR s IvIR SZABADALMI wBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5770B. sziám. XVIII/a. OSZTÁLY. Konyhaszekrény. TRUETSCH JÁNOS ASZTALOSMESTER BARCZA-ROZSNYÓN. A bejelentés napja 1911 augusztus hó 23-ika. Jelen találmány tárgya konyhaszekrény mely először konyhaedény mosására, má­sodszor közönséges mosdóedény és har­madszor konyhahulladék tartására való edény fölvételére alkalmas, melyek bár­melyike szükség szerint az egyik vagy a másik célra könnyen használható. Mellékelt rajz mutatja a találmány tár­gyát, ahol is az 1. és 2. ábra annak két egymásra füg­gélyes síkban képzelt hosszmetszetét, 3. ábra fölülnézetét, 4. ábra a 2. ábra 1—1 vonal szerinti metszetét, 5. ábra a 2. ábra 2—2 vonala szerinti metszetét tünteti föl. Az (a) szekrény három részből áll. A fölső (b) részben vannak a (c) edények, melyek konyhaedény mosására szolgálnak, A szekrény (d) födele majdnem vízszintes helyzetbe átfordítható és e helyzetben egy (e) sarokdeszkára támaszkodik, mely a szekrény egyik oldalfalára van erősítve. Ebben a helyzetben a födél a megmosott és leöblített edény fölállítására szolgál. E célból belső fölületén (fj csatornák vannak vájva (3. ábra), melyek a lecsöpögő vizet a mosdóedénybe vissza vezetik. A szekrény középső (g) részében egy (h) mosdótál foglal helyet, mely egy ki­húzható (i) lapra állítható, melynek segít­ségével a mosdótál a (g) térből kihúzható és használat után megint könnyen és gyor­san visszatolható. A szekrény alsó (k) részében egy (1) vö­dör áll egy vízszintes negyedköralakú (m) támasztólemezen, mely az (n) ajtóval szi­lárdan össze van kötve ós az ajtó nyitásá­nál és zárásánál az ajtóval és vödörrel* együtt mozog. Az (m) lemez a legbelső részében egy (o) csigával van alátámasztva, mely az ajtó és fölület mozgásánál a szek­rény legalsó szilárd (p) fenekén gördül. A túlnyilás meggátlására alkalmas helyen egy ütköző alkalmazható. A két fölső rész szilárd (q) és (r) fene­kei a középen nyílással bírnak és kis töl­cséralakú betétekkel láthatók el úgy, hogy a szétfröccsenő víz mind a két részből egyenesen a vödörbe folyik. A szekrény használata nagyon egyszerű. Ha konyhaedényt kell mosni, akkor ki kell nyitni a fölső részt, melyben a mosdó és öblítő edények foglaltatnak. Ezen edények egyikét, legcélszerűbben az öblítőedényt a mosdótál helyébe a második rész kihúzott (i) lapra állítják. A lemosott és leöblített edényeket a szekrény átfordított födelére

Next

/
Thumbnails
Contents