57691. lajstromszámú szabadalom • Burgonyaültetőgép merítőkerékkel és szakaszosan mozgatott tápláló berendezéssel

Megjelent 1912. év i o któber hó 23-én. MAÜY SZABADALMI hüst hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 57691. szám. X/a. OSZTÁLY. Burgonyaültetőgép merítőkerékkel és szakaszosan mozgatott táplálóberendezésseL SPIEKER HENRIK GAZDÁSZ STRIELAUBAN. A bejelentés napja 1911 augusztus hó 21-ike. Ismeretes burgonyaültetőgépeknél a kész­lettartány és raerítőkerék között egy szaka­szosan mozgatott táplálóberendezést elren­dezni. Az utóbbi abban áll, hogy a burgonya- g rakás előtt rekeszes elevátor, illetve reke­szes kerék vezettetik tova, mely az egyes rekeszekbe beeső burgonyákat a merítő­kerékhez viszi. Ez a berendezés azzal a hátránnyal bír, hogy a burgonyák egymást a táplálórekeszekbe való beesésben gátol­ják és így a gép működése időnként szünetel. Ezt a hátrányt a találmány tárgya ki­küszöböli. Az újítás lényegében abban áll, hogy a táplálóberendezés villaágszerű fogók­ból áll, melyek alulról egy rostélyon át­nyúlnak és a rostélyon fekvő burgonya­rakásból állandóan egyenlő mennyiséget választanak le. A táplálóberendezés műkö­désének megszakítása lehetetlen, minthogy a burgonyák mindenkor a fogók terjedel­mében fekszenek és az utóbbiak által csak a merítőkerékhez tolandók. A szakaszos mozgás független a merítőkerék forgás­sebességétől és megfelelően a burgonya­nagyságoknak oly módon változtatható, hogy rövidebb közökben kevesebb burgonya, il7 Ietve hosszabb időközökben több burgonya vezethető a merítőkerékhez. A csatolt rajz a találmány tárgyának példaképem kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábra a gép függélyes hosszmetszete, míg a 2. ábra hátulnézete. A vontatható állványzaton a nagyobb (1, 1) futókerekek között az ültetendő burgo­nyákat fölvevő (2) tölcsér van elrendezve, mely alul egy a hajtás részeit bezáró (3) köpenyben folytatódik. A burgonyákat a/2) tölcsérből a (4) ültetőcsövekbe vezető és emellett a készletet egyes burgonyákra osztó hajtás az úgynevezett (5) számlálóból ugyanis a négy sor villaággal ellátott és vízszintes tengely körül forgó dobból állr melynek villaágai egy a tölcsér alsó végé­től kiinduló (6) rostélyon hatolnak át; az említett hajtás továbbá a rostélyhoz csatla­kozó (7) merítőkerékből áll, melynek kerülete négy háromágú (8) fogóval van ellátva. A részek mozgatása az (1—1) futókerekek tengelyéről fogaskerékhajtás segélyével tör­ténik. A (7) merítőkerék tengelyén a (9) forgattyú ül, mely a (2) köpeny mellső ré­szével csuklósan összekötött (10) rúdba kapaszkodik. A (10) rúdon a rugóval terhelt (11) kilincs ül, mely az (5) dob fogaskerekébe kapaszkodik és a merítőkerék minden körül-

Next

/
Thumbnails
Contents