57660. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos kemencéknek háromfázisú árammal való táplálására

Megjelent 1913. évi október hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57660. szám. VII i. OSZTÁLY­Berendezés elektromos kemencéknek háromfázisú árammal való táplálására. S. A. ELECTROMETALLURGIQUE PROCÉDÉS PAUL GIROD CÉG UGINEBEN. A bejelentés napja 1911 junius hó 8-ika. Elsőbbsége 1910 junius hó 9-ike. Jelen találmány tárgya berendezés ve­zető fenékkel biró elektromos kemencéknek háromfázisú árammal való táplálására, melynél a kemence három elektródával vagy három elektródacsoporttal van ellátva, melyek különleges csillagkapcsolással ösz­•szekötött három fázissal vannak összekap­csolva, mimellett a közös vezető a kemence fenekéhez van kapcsolva. • Jelen találmány célja, az áramnak minél nagyobb részét a fürdőn áthajtani, mimel­lett a három fázis körülbelül egyenlően van terhelve. Ha a föntjelzett rendszerű elektromos kemencénél a három elektródát közönséges csillagkapcsolással összekötött három fázissal összekötnék, mimellett a semleges vezető a kemence fenekével van összekötve, akkor az elektródák és a für­dők között mind a három elektróda részére a fázisfeszültség ugyanaz lesz és az elek­tródák egymás közötti kombinált feszült­sége, mind a három részére ugyanaz lesz. Ily elrendezés mellett a fürdőn semmi­féle áram nem menne keresztül. A jelen találmány értelmében egy külön­leges csillagkapcsolást használunk, melyben a fázisok egyike meg van fordítva, miáltal a következő hatások adódnak: A három elektróda és a fürdő közötti feszültség, valamint két feszültség az elek­tródák között a fázisfeszültséggel egyenlő; ellenben a harmadik feszültség az elektró­dák között képezi a kombinált feszültséget. A csatolt rajzon példaképen három elek­tródával és vezetőfenékkel ellátott elektro­mos kemence egy kiviteli alakja van föl­tüntetve, mely a jelen találmány értelmé­ben árammal táplálható. 1, 2, 3 egy nagy feszültségű háromfázisú hálózat három fázisát jelzi, (a) egy egy­fázisú transzformátort jelez, melynek pri­mer tekercse az 1 és 3 fázishoz van kap­csolva, (b) ugyanilyen transzformátort mu­tat, melynek primer tekercse a 2 és 3 fá­ziskor van kapcsolva, végül a (c) transzfor­mátor primer tekercse az 1 és 2 fázisokhoz van kapcsolva. Az (a, b, c) transzformátorok szekunder tekercsei egyrészt a közös (d) vezetékkel vannak összekötve, mely az (e) fürdőhöz (dl, d2) kontaktusok útján van kapcsolva, másrészt az (i) kemence (f, g, h) elektró­dáihoz. Az (a) transzformátor szekunder tekercse a (b és c) transzformátorok tekercseihez képest fordítva van kapcsolva.

Next

/
Thumbnails
Contents