57625. lajstromszámú szabadalom • Földművelő berendezés

Megjelent 1918. évi o któber hó 13-én. MAG\ K.ÍK. SZABADALMI JGRA HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57625. szám. X/a. OSZTÁLY, Földművelő berendezés. MISSIROLI DOMENICO MECHANIKUS RAVENNÁBAN. A bejelentés napja 1911 november hó 23-ika. A találmány tárgya mechanikai földmű- | velőrendszer és berendezés és különösen oly mezőgazdasági műveleteknél alkalmas, amelyeknél a földművelő szerszámok mozga­tására szolgáló, kocsira szerelt vitlák köte­lek révén mozgathatók előre és hátra; a találmány egyrészt a rendszer, másrészt a kocsik, vitlák és egyéb részek javítását célozza. A csatolt rajzon 1. ábra a berendezés alaprajza, 2. és 3. ábrák alaprajzban ós függélyes metszetben mutatják a köteleket vezető tárcsákat és ezen tárcsák lehorgonyzási módját, 4—9. ábrák a kötélkapcsolás részleteit tüntetik föl, 10. ábra metszetben mutatja a vitla­kocsit, melyet ezentúl Ca jellel látunk el, 11. ábra hasonló nézetben mutat egy Cp pótkocsit, 12. ábra a vitlakocsi és a motor közti kapcsoló egy részletét mutatja, 13. és 14. ábrák a kötéldob részleteit és a kötélvezetést mutatják, 15. ábra egy módosított rendszer alap­rajza, 16. ábra oldalnézetben egy módosított (Ca) vitlakocsit, 17. ábra pedig egy (Cp) pótkocsit mutatT melyek a 15. ábrabeli rendszernél használ­tatnak. 18. ábra a rendszer egy másik módosí­tását mutatja, melynél a (Ca) és a (Cp) kocsik egymástól függetlenül mozdulhat­nak el. Elsősorban az 1—10. ábrabeli rendszer működését ismertetjük. 1. Ha az (A) tengely az (L) motor által működésbe hozatott, a (d) vagy (d2) kap­csolók egyikének bekapcsolása által a (B) tengely révén a (T) vagy (TI) dob forgat­ható, míg a másik dob lazán foroghat. Nyilvánvaló, hogy az egyik (T) vagy (TI) dob forgatásakor az (U) eke (1. ábra) vagy más földmívelési eszköz, amelyik a (<p) kö­télhurokra van kapcsolva, a kocsik között a megmunkálandó területen keresztül fog haladni, s ily módon ide s tova mozgat­ható ; a (<p) kötél a (Cp) pótkocsi (P) dobja körül megfelelően váltakozó irányokban fog haladni. 2. Ha az (0) dobot a (dl) kapcsoló révén, tengelyével kapcsoljuk, a lehorgonyzott (b) kötéltárcsa körül vezetett (f) kötél az (0) dobra fölcsavarodik s ezáltal a (Ca) vitla­kocsit az 1. ábra nyila irányában előre húzza. Ez akkor eszközölhető, mikor az (U) szer-

Next

/
Thumbnails
Contents