57600. lajstromszámú szabadalom • Fölfogó háló röpülőgépek lezuhanásakor történő megsebesülések és gépsérülések ellenében való megvédésére

Megjelent 1913. évi október hó 12-én, MAGY. ^ KIR SZABADALMI jBtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57600. szám. V/h. OSZTÁLY­Fölfogó háló röpülőgépek lezuhanásakor történő megsebesülések és gépsérülések ellenében való megvédésére. PETRÓCZY ISTVÁN SZÁZADOS WJENBEN. A bejelentés napja 1911 májas hó 28-ika. Elsőbbsége 1910 junius hó 4-ike. A jelen találmány célja a sport- és rö­pülési telepeken, motoros és mótornélküli röpülőgépekkel folytatott gyakorlatoknál előforduló lezuhanásokat a gyakorlókra nézve veszélytelenekké tenni és a röpülő­gépek megsérüléseit lehetőleg meggátolni. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának néhány foganatos!tási alakja lát­ható. Az 1. és 2. ábrákban fölülnézetben föl­tüntetett foganatosítási alaknál az (a) kar rók (1. ábra) a talajtól, pl. 1 m. magas­ságban a (b) köteleket hordják, melyek mindegyike a nyilakkal szemléltetett mó­don több karó körül kanyarodik. Több ily kötélnek egymáshoz csatolásával hálószerű rendszer- létesülj mely a lezuhanó röpülő­gépet fölfogja. Ezen hálónak egy fogana­tosítási alakját láttatja a 2. ábra. A karók egymástól való távolsága a sporttelepen használt röpülőgépek, nagy­ságának és súlyának, továbbá a kötelek szilárdságának megfelelően változtatható, mint ahogy a karók viszonylagos elhelye­zése is sokféleképpen foganatosítható, 1 anélkül, hogy ezáltal a találmány lényege változást szenvedne. Lehet kötelek helyett bármily eléggé szi­lárd és rugalmas anyagból készült zsinó­rokat, hevedereket stb.-t is használni. Ügy a karók, mint a kötelek rúgósan vannak kiképezve. A karónak a 3. ábrában látható példa­képem foganatosítási alakjánál a talajban megerősített csőszerű (c) rész, melyben a fölső (d) rúd ágyazata van kiképezve, az (e) spirális rúgót veszi föl és kívül az.(f) párnázattal van borítva. A (d) rúdba a (g) pecek van szilárdan becsavarolva, melynek fölső része egy lemezt hord, melyre az (i) párnázat van fölerősítve. A (g) pecek kö­rül a (h) csiga forgatható, mely a köte­let fölvevő horonnyal és a (k) tekercsru­gók beakasztására szolgáló kivágásokkal van ellátva. A (d) rúd a meg nem ter­helt állapotnál az (e) rúgó hatása alatt meg van emelve. A (k) rugók, melyek a szükséghez képest több vagy kevesebb ponton iktathatok a hálórendszerbe, egy­úttal a nedvességnek a kötélműre való behatását kompenzálják és azt megfeszí­tett állapotában megtartják; a rúgótartó j horog kiakasztásával és a kötél megeresz­' tésével az esetleg a hálóban lévő lezuhant j röpülőgép a földre bocsátható és gyorsan ' eltávolítható. Lehet a karókban és a háló-

Next

/
Thumbnails
Contents