57535. lajstromszámú szabadalom • Kávékészítőgép

Megjelent 191 a. évi október hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIH HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57535. szám. XVIII/a. OSZTÁLY­Kávékészítő gép. REICHERT AUGÜST SZÁLLODATULAJDONOS GENFBEN. A bejelentés napja 1911 november hó 7-ike. Elsőbbsége 1911 március hó 20-ika. Jelen találmány tárgya kávékészítő gép, mellyel a megdarált kávé babot gyorsan és tökéletesen kihasználhatjuk és teljesen tiszta kávét állíthatunk elő. A kávékészítő gép áll egy alul távolítható, kifolyató csap­pal ellátott fenékkel elzárt, hengeralakú köpenyből, mely egy forró víz és gőz elő­állítására szolgáló kazánnak víz- és gőz­elosztó szerkezete alatt van elrendezve és melyben egy, a darált kávébab fölvételére szolgáló lyukasztott tartály van elrendezve. Ezen utóbbi egy tölcsérrel van ellátva, melynek hengeralakú része a kávétartályba nyúlik; ezen utóbbi és a gép feneke között egy szűrő van elrendezve, mely a kávét a gép elhagyása előtt tökéletesen leszűri. Ezen szűrő zsák vászonból vagy nemezko­rongból lehet előállítva. A hengeralakú köpeny célszerűen bayo­nettezár segélyével van egy a víz- és gőz­elosztó szerkezeten elrendezett tartóhoz erősítve, ahol is a köpeny és a tartó közti tömítést tömítőgyűrű létesíti. A bayonette­zárnak egyik részét a tartó, a másik ré­szét pedig egy a köpenyen forgatható, de el nem tolható gyűrű szolgáltatja oly cél­ból, hogy a köpeny elforgatását a tömítő­gyűrűn és ezáltal annak gyors kopását meg­akadályozzuk. , A mellékelt rajzban á jelen találmány tárgyát képező kávékészítő gép egy foga­natosítási alakjában példaképen van föltün­tetve. Az 1. ábra a kávékészítő gép elölnézete, részben hosszmetszete. A 2. ábra részben fölülnézete. A 3. ábra a víz- és gőzelosztó szerkezetet tünteti föl kisebb léptékben. A kávékészítő gépnek bengeralakú (a2) köpenye (1. ábra) a (b) tartóhoz erősített (b2) rúd segélyével van a tartóval össze­kötve. Ezen rúd az (a2) köpenyen kiké­pezett (a3) nyúlványban elcsúsztathatóan van elrendezve és egy szűkítéssel van el­látva, melybe a (b3) csavarnak vége beha­tol. A csavar az (a3) nyúlványban akként van elrendezve, hogy az (a2) köpenyt any­nyira lehet a (b) tartótól eltávolítani, mint amennyire az éppen szükséges, hogy az (a2) köpenyt a (b2) rúd körül oldalt elfor­gathassuk. Az (a2) köpenyt különben a (b) tartóval tömítően lehet összekötni. A (b) tartó a (c) víz- és gőzelosztó szer­kezetnek alsó részéhez van csavarolva, mely egy, a rajzban föl nem tüntetett forró víz és gőz előállítására szolgáló kazánon lehet' elrendezve és mely a (cl, c2) és (c3) kézi. kerekekkel van ellátva (3. ábra), melyek-

Next

/
Thumbnails
Contents