57497. lajstromszámú szabadalom • Gőzívlámpa egyenáramátalakító készülék

Megjelent 1912. évi szeptember hó 30-án. MAGY. szabadalmi KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57497. szám. VII/g . OSZTÁLY. Gözívlámpás egyenáramátalakító készülék. the westinghouse electric company limited cég londonban, mint conrad frank mérnök pittsburgi lakos jogutódja. Bejelentésének napja 1911 november hó 30-ika Elsőbbsége 1910 december hó 10-ike. Jelen találmány a gözívlámpás egyen­áramátalakító készülékekre vonatkozik és célja oly egyenáramátalakító létesítésében áli, melynek működése rendkívül hatásos és megbízható és mely egy légmentes, fémből vagy más vezető "anyagból álló tok­kal van ellátva. A csatolt rajzokon az 1. ábra a találmány értelmében szer­kesztett egyenáramátalakítónak függélyes metszete, a 2. ábra az 1. ábrabeli készülék fölülné­zete,' a 3. ábra az átalakítónak egy másik ki­viteli alakjának függélyes metszete és a 4. ábra a 3. ábra alaprajza. Az 1. ábrabeli egyenáramátalakító (ké­szülék tokja az (1) csészéből vagy alapzat­ból áll, mely oly módon van alakítva, hogy a központos (2) főkamrát és a (3, 4, 5) oldaikamrákat képezi, melyek a központos kamra körül egyenlő távolságokban vannak elrendezve és a központos kamrától üre>­ges (6) válaszfalak által vannak elvá­lasztva, melyek a készülék szellőztetését és hűtését elősegítik. A készülék hűtését továbbá a csészén alkalmazott (7) bordák segítik elő, melyek a csésze fölületét nö­velik; a hűtés céljára továbbá a csésze egy alkalmas (8) tartányba van helyezve, mely vizet vagy más hűtőfolyadékot tar­talmaz; az utóbbi esetleg folytonos áram­lásban tartható. A csészén a (10) fejes csavarok segélyé­vel a (9) födél van tömítve megerősítve, mimellett a csésze és a födél érintkező fölületei kúposak, míg azok szomszédos fölületeinek más részei akképen vannak alskítva, hogy közvetlenül a kúpos érint­kezés fölött gyűrűalakú teret képeznek a csésze és a födél között, mely tér (11) higsi.y vagy más alkalmas folyadék befo­gadására szolgál; az utóbbi arra való, hogy a csésze és a födél közötti kapcsolat lég­mentesebbé tétessék. A központos (2) kamra fenekén a szi­getelő (13) csésze ül, mely kvarcból, por­cellánból vagy más alkalmas anyagból áll­hat és a (14) higanyt tartalmazza, mely az átalakító elgőzölögtethető negatív elek­tródáját képezi. A készülék működését közben a tok oldalán kondenzálódó higany először a (13) csésze körül lévő teret tölti ki és ezután időközönként a csészébe át-

Next

/
Thumbnails
Contents